Оферта

Оферта

на придбання товарів та послуг онлайн сервісу Eeyatus

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Виконавця укласти Договір про надання Послуг та придбання Товарів, які представлені на сайті https://eeyatus.com/.

Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Замовників незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) і які мають технічну можливість одержати послуги і Товари, без надання переваги одному Замовнику перед іншим. Шляхом укладення цього Договору Замовник в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати послуг або товарів, надання послуг, відмови від послуги, повернення оплати, межі відповідальності за порушення умов цієї угоди, а також усі інші умови цього Договору. Договір вважається укладеним з моменту здійснення Замовником оплати запропонованих на сайті послуг/товарів Виконавця через форму «Оплатити» на сторінці відповідної послуги/товару або реєстрації/створення облікового запису на Сайті Виконавця.

 1. Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі по тексту — «Оферта») — публічна пропозиція Виконавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Виконавцем цей договір про надання послуг з доступу до навчальних курсів, семінарів, консультацій та/або придбати Товар, дистанційним способом через мережу Інтернет (далі по тексту — «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Акцепт – повна та безумовна згода Замовника на укладення цього Договору на умовах, визначених Офертою без будь-яких виключень, обмежень та застережень згідно з частиною 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

1.3. Сторони (кожна окремо Сторона) – Замовник та Виконавець Договору.

1.4. Послуга – об’єкт угоди Сторін цього Договору, навчально-інформаційна послуга з особистого розвитку, опис якої міститься на сайті Виконавця, і яка була обрана та оплачена Замовником дистанційним способом.

1.5. Товар — цифровий (у різних форматах текстових, зображувальних, невзаємозамінних токенів, аудіо, відео файлів, тощо) чи матеріальний об’єкт угоди Сторін цього Договору, запропонований Виконавцем на сайті до купівлі-продажу, із зазначенням його назви, характеристики, доступності, ціни та інших умов його придбання.

1.6. Онлайн практика – навчальний курс, заняття, семінар чи інший захід навчального та інформаційного формату, який проводиться дистанційно через мережу Інтернет в режимі реального часу з використанням програмного забезпечення сервісів спільної роботи та комунікації (Zoom, Google Meet, Skype, тощо), включаючи запис такого заходу і збереження його для подальшого перегляду Замовниками, та може включати в собі елементи вебінару, презентації, тренінгу, дистанційних лекцій, семінару, відеоконференції. Опис та формат проведення онлайн практики міститься на веб-сторінці відповідної онлайн практики.

1.7. Запис онлайн практики – створений та збережений відео/аудіо файл проведеного, завершеного навчального курсу, заняття, семінару чи іншого заходу навчального та інформаційного формату, який є предметом даної Оферти і пропонується для придбання Замовниками шляхом отримання доступу до такого запису через завантаження відповідних файлів практики або онлайн перегляду запису на Сайті/в Особистому кабінеті або через відповідне посилання у мережі Інтернет.

1.8. Консультація – індивідуальний захід навчального та інформаційного характеру, який проводиться дистанційно через мережу Інтернет в режимі реального часу з використанням програмного забезпечення в процесі якого Замовник отримує відповіді від Майстра на конкретні особисті запитання або пояснення щодо теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. Формат особистого спілкування між Замовником та Виконавцем обговорюються Сторонами окремо.

1.9. Сайт – сукупність програмних засобів, інтерфейсів та інформації, що розміщені в мережі Інтернет за адресою https://eeyatus.com/, створений для надання Замовникам доступу до запропонованих Виконавцем онлайн послуг/товарів.

1.10. Замовник – фізична особа, яка замовляє, оплачує та отримує послуги/товари, запропоновані на сайті Виконавця, або юридична особа чи фізична особа-підприємець. Сайт Виконавця в мережі Інтернет технічно доступний для перегляду та замовлення для фізичних осіб будь-якого віку, але Замовником не може бути особа, яка не досягла повноліття (18 років) без відповідного дозволу своїх батьків чи законних опікунів. У випадку, якщо Замовником є фізична особа, яка не досягла повноліття, то батьки (матір чи батько), законні опікуни несуть відповідальність за визначення того, чи підходить Послуга або Товар для їхніх дітей чи неповнолітніх, які перебувають під їхньою опікою. Оплата послуг фізичною особою, яка не досягла повноліття, означає що згода батьків або законних опікунів на отримання від Виконавця послуги/товару отримана. Якщо Виконавець дізнається або до нього звернуться законні представники, що неповнолітній придбав Послуги/Товар без дозволу своїх батьків чи законного опікуна, або надавши неправдиву/недостовірну інформацію про себе, то Виконавець припинить виконання Договору з таким Замовником, при цьому оплата за фактично отриманий Товар чи отриману Послугу не повертається.

1.11. Виконавець – Фізична особа підприємець Міловідова Наталя Вікторівна, яка діє на підставі факту державної реєстрації підприємцем згідно законодавства України, підтвердженого записом в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження якої зареєстровано за адресою: 03142, місто Київ, вулиця Семашка, будинок 21, квартира 128.

1.12. Майстер – фізична особа з практичним досвідом і навичками у відповідній навчальній сфері, яка проводить онлайн заняття, курс, семінар або інший запропонований Виконавцем захід.

1.13. Контент — вся інформація і матеріали в будь-якому форматі та вигляді, які доступні на Сайті для ознайомлення, перегляду та/або завантаження, які використовуються з метою проведення навчання, надання інформації, а також під час проведення онлайн практики і консультацій, включаючи, але не обмежуючись переліченим: дані, тексти, статті, описи, музика, звук, фотографії, графіка, аудіо, відео, зображення, електронні файли, програми, дизайн, значки, формули, макети, ескізи, інфографіка, кейси, презентації, завдання, коментарі, звіти, результати практики, матеріали курсу, тести, оцінювання, рецензії, тощо.

1.14. Особистий кабінет —  комплекс програмних функцій та інтерфейсу Сайту або третьої сторони, залученої Виконавцем для виконання даного Договору, які дозволяють Замовнику, який авторизувався належним чином в свій Обліковий запис, отримувати інформацію про здійснені ним замовлення, покупки, вносити зміни в облікові та персональні дані Замовника, контролювати та отримувати від Виконавця доступ до Послуг, Контенту чи придбаного Товару.

1.15. Обліковий запис — унікальні облікові та персональні дані Замовника, які ідентифікують Замовника на Сайті, зберігаються на серверних ресурсах Виконавця чи залученої третьої особи та надають Замовнику можливість використання функціоналу Сайту і отримання послуг/товарів, відповідно до умов цієї Оферти.

1.16. Учасники онлайн практики — фізичні особи, які беруть участь в спільному заході практичного та інформаційного формату, який проводиться дистанційно через мережу Інтернет за допомогою спеціального програмного забезпечення в режимі реального часу, а також фізичні особи, які отримали доступ до Записів онлайн практики.

 1. Предмет Договору

2.1. В порядку і на умовах визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати навчально-інформаційні Послуги чи передати у власність Товари, які представлені на сайті https://eeyatus.com/ (далі по тексту – послуги/товар), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити послуги/товар Виконавця відповідно до умов цього Договору.

2.2. Предметом Договору є надання Виконавцем доступу Замовнику до онлайн-практики та/ або його запису у форматі навчальних курсів, консультацій, семінарів, опис якої міститься на Сайті, яку проводить Майстер відповідної онлайн практики, що проводиться для Учасників онлайн практики дистанційно через мережу Інтернет в режимі реального часу за допомогою сервісів спільної роботи та комунікації.

2.2.1. Предметом Договору також є купівля-продаж Товару, найменування, характеристика, опис, ціна та умови придбання якого міститься на Сайті.

2.3. Всі умови Договору викладені в цій Оферті є обов’язковими для Сторін. Перед створенням облікового запису в особистому кабінеті, замовленням та оплатою послуги/товару Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору, описом онлайн практики, товару та іншою інформацією оприлюдненою на Сайті Виконавця. Якщо Замовник не згоден з умовами цього Договору, то він не може бути його Стороною та повинен утриматися від оплати послуги/товару або реєстрації/створення облікового запису на Сайті Замовника.

 1. Онлайн практика. Надання послуги.

3.1. До оформлення та оплати Послуги Замовник зобов’язується ознайомитися з  описом і порядком її надання, а також може  звернутися до Виконавця через контакти, розміщені на Сайті (телефон, telegram, viber, e-mail) за будь-якими уточненнями, роз’ясненнями, додатковою інформацію, стосовно онлайн практики, порядку та технічних засобів (програм, платформ, сервісів) її проведення для прийняття рішення щодо Акцепту цієї Оферти.

3.2. Замовник самостійно обирає онлайн практику до якої бажає долучитися у вказаний на Сайті день та час в якості Учасника онлайн практики і оформлює замовлення на отримання Послуги через відповідну форму на Сайті або в Особистому кабінеті.

3.3. При оформленні замовлення на Послугу Замовник погоджується оплатити вартість Послуги за ціною, яка зазначена на Сайті під час оплати.

3.4.При оформленні замовлення на отримання Послуги Замовник зобов’язується надати вказану у формі замовлення обов’язкову інформацію, необхідну Виконавцю для виконання замовлення.

3.5. Після заповнення Замовником реєстраційної форми замовлення та оплати Послуги Замовник набуває статусу зареєстрованого Учасника онлайн практики, на вказану Замовником електрону пошту або в його Особистий кабінет надсилається підтвердження про його реєстрацію з інформацією про доступ до онлайн практики. Замовник може бути  залучений в месенджерах (telegram, viber)  до групи відповідної онлайн практики для подальшої комунікації, отримання Контенту та доступу до онлайн практики.

3.6. Виконавець має право не розпочинати надання Послуг і не надавати Замовнику  доступ до онлайн практики у випадку відсутності коштів (попередньої оплати) від Замовника.

3.7. Доступ до онлайн практики надається Виконавцем Замовнику за 24 години до проведення онлайн практики, але в будь-якому випадку, не пізніше дати та часу проведення онлайн практики  зазначеної на Сайті, шляхом направлення посилання (запрошення) на відео конференцію на платформі відеоконференцій Zoom (https://zoom.us/) на електрону пошту Замовнику, в Особистому кабінеті та у відповідну групу в месенджері з Учасниками онлайн практики, якщо інший порядок доступу до онлайн практики та інші сервіси (платформи) спільної роботи та комунікації не зазначені в Особистому кабінеті або у повідомленні Виконавця.

3.8. Мінімальна кількість Учасників для проведення онлайн практики 3 особи. За відсутності вказаної мінімальної кількості Учасників для проведення онлайн практики Виконавець зобов’язується звернутися до Замовника за узгодженням наступного: а) Здійснити повернення Замовнику оплати Послуги б) записати Замовника на іншу дату та час проведення цієї ж онлайн практики в) записати Замовника на іншу онлайн практику, вибрану Замовником.

3.9. З метою надання якісних Послуг Виконавець може встановлювати максимальну кількість учасників для проведення онлайн практики, про що вказується на Сайті в описі відповідної онлайн практики.

3.10.Замовник несе відповідальність за достовірність наданої обов’язкової  інформації вказаної при оформленні Замовлення згідно п.3.4 цього Договору.

3.11. Виконавець має право скасувати онлайн практику, запропоновану до проведення в режимі реального часу з учасниками онлайн практики, і не надавати Послуги, якщо це є доцільним або необхідним, а також може змінити або припинити доступність онлайн практики у будь-який час на власний розсуд. Якщо онлайн практика скасована Виконавцем, то вартість Послуги, сплачена Замовником, буде повернена Замовнику у повному обсязі.

3.12. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови цієї Оферти (придбання Послуги), Замовник підтверджує наступне:

а) Замовник цілком і повністю ознайомлений та згоден з умовами цієї Оферти;
б) Замовник дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії.Крім цього, укладенням договору Замовник підтверджує, що він ознайомлений (без додаткового повідомлення) про права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Виконавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання Контенту.Замовник також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника з метою надання Послуг.
в) Замовник дає дозвіл та свою згоду на здійснення фото, відео, аудіо фіксування (зйомки) участі Замовника в онлайн практики, на використання фото, відеоматеріалів, із зображенням Замовника, а також створення і використання фото-, відеоматеріалів, які будуть створені в процесі онлайн практики, будь-яким незабороненим законом способом без обмеження по строку і території використання.

3.13. Всі нові замовлення на Послугу від Замовника розглядаються як окремі замовлення і обробляються індивідуально.

3.14. Замовник має можливість отримати доступ до Запису онлайн практики для подальшого індивідуального перегляду в зручному для себе режимі завершеної відео трансляції навчально-інформаційного заходу. Формат та опис практики, тривалість, доступність, вартість та інші умови доступу до створеного файлу запису зазначаються Виконавцем на Сайті.

 1. Вартість Послуги. Повернення оплати

4.1. Вартість Послуги формується Виконавцем самостійно та вказуються на Сайті в описі відповідної онлайн практики. Ціна Послуги визначається згідно з обраною Замовником онлайн практикою та її тривалістю. Ціни на Послуги вказані на Сайті у гривнях без ПДВ. Виконавець не є платником ПДВ. У разі доступності послуги для оплати в іноземній валюті, Виконавець вказує вартість відповідної послуги в іноземній валюті (валютах). Нерезиденти України та власники рахунків в іноземній валюті мають можливість здійснити оплату Послуг в іноземній валюті.

4.2. Вартість Послуги може змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку залежно від умов ринку та факторів, які впливають на вартість Послуги. При цьому вартість Послуги, яка оплачена Замовником в повному обсязі, не може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку.

4.3. Розрахунки між Сторонами за Послуги будуть здійснюватися через платіжний сервіс та систему, яка доступна на Сайті для оплати. Платіжна інформація Замовника буде оброблятися і захищатися повністю в безпечному режимі, і виключно з метою придбання Послуги. Виконавець залишає за собою право укласти договір із будь-якою доступною на ринку платіжною платформою, яка обробляє дані Замовника виключно з метою придбання Послуги. Відповідальність за здійснення платежу несе відповідна платіжна система.

4.4. Зобов’язання Замовника по оплаті Послуги вважаються виконаними з моменту надходження коштів на рахунок Виконавця. З моменту оплати Послуг Виконавця цей Договір вважається укладеним Сторонами. Розрахунковий документ, який формується платіжною системою через яку здійснюються оплата Послуг Виконавця, що підтверджує факт отримання Виконавцем грошових коштів від Замовника (електронний документ транзакції, виписка, квитанція, платіжне доручення, тощо) вважається Актом приймання-передачі наданих Послуг підписаний Сторонами цього Договору і окремо не оформлюється.

4.5. У вартість послуг Виконавця не включається комісії третіх осіб за проведення платежу (платіжних агентів, сервісів, банків, тощо). Комісії за послуги третіх осіб оплачується Замовником самостійно.

4.6. Протягом 24-х годин з моменту оплати вартості Послуг і до початку онлайн практики Замовник має право звернутися до Виконавця із письмовим запитом через електронну пошту про повернення коштів без зазначення підстав та причин відмови від Послуги, в такому випадку Виконавець зобов’язується повернути Замовнику оплату в повному розмірі, отриману від Замовника (будь-які комісії за повернення коштів сплачуються Замовником або вираховуються із суми повернення)

4.7. Після спливу 24-х годин з моменту оплати вартості Послуг і до початку онлайн практики Замовник має право звернутися до Виконавця із письмовим запитом через електронну пошту щодо повернення коштів із зазначення підстав та причин відмови від Послуги, в такому випадку Виконавець має право повернути отриману від Замовника суму оплати з вирахуванням 6% вартості Послуги. Додатково, будь-які комісії за повернення коштів сплачуються Замовником або вираховуються із суми повернення.

4.8. Виконавець не зобов’язується і не гарантує повернення коштів після того, як відповідна онлайн практика розпочалася і доступ Замовнику до неї забезпечений. Однак, Виконавець залишає за собою право повертати оплату в особливих випадках, з вирахуванням із суми повернення вартості онлайн практики, яка фактично відбулася до отримання запиту Замовника на повернення оплати Послуги. Всі запити на такі повернення оплати будуть розглядатися в індивідуальному порядку на власний розсуд Виконавця.

4.9. Повернення оплати, будь-які відшкодування та компенсації за придбання Замовником доступу до Запису онлайн практики Виконавцем не передбачені.

4.10. Виконавець має право вказати інший порядок і умови повернення оплати за Послуги на відповідній веб-сторінці онлайн практики, які мають переважну силу перед умовами, вказані в даному Договорі.

 1. Умови придбання Товару.

Загальні положення:

5.1. Ціна Товару вказана на відповідній веб-сторінці Сайту або в Особистому кабінеті  на момент оформлення замовлення через відповідну форму, і не включає вартість доставки і суму ПДВ. Виконавець не є платником ПДВ.

5.2. Виконавець має право в односторонньому порядку без попередження змінити на Сайті ціну на Товар. Однак Виконавець не має права змінювати ціну замовленого товару після того, як Товар замовлений для доставки або оплачений Замовником.

5.3. Вартість товару сплачується в національній валюті України – гривні. У разі доступності Товару для оплати в іноземній валюті, Виконавець вказує вартість відповідного Товару в іноземній валюті (валютах). Нерезиденти України та власники рахунків в іноземній валюті мають можливість здійснити оплату Товару в іноземній валюті.

5.4. Замовник може здійснити оплату замовленого Товару банківською платіжною картою на Сайті в момент оформлення замовлення на Товар.

5.5. Замовник розуміє і погоджується з тим, що Виконавець самостійно визначає умови співпраці і залучає відповідних третіх осіб (платіжних провайдерів) для приймання і проведення платежів за Товари, які представлені на Сайті. Розрахунки між Сторонами будуть здійснюватися через платіжний сервіс та систему, яка доступна на Сайті для оплати. Відповідальність за здійснення платежу несе відповідна платіжна система. Якщо за здійснення розрахунку за Товар передбачається сплата комісії, то така комісія сплачується Замовником безпосередньо платіжному сервісу (провайдеру).

5.6. Ціна на Товар є динамічною і може змінюватися час від часу на розсуд Виконавця. Виконавець не компенсує Замовнику вартість придбаного Товару в разі, якщо з часом вартість такого Товару  знижується. Замовник розуміє та погоджується, що безкоштовний Контент або Товар може стати платним і навпаки платний через певний період може стати безкоштовним.

5.7. Товар до моменту його отримання повинен бути повністю оплачений Замовником, якщо інші умови оплати (розстрочення) не передбачені на відповідній веб-сторінці з описом Товару.

Придбання цифрового Товару:

5.8. На Сайті або в Особистому Кабінеті представлений цифровий Товар для придбання Замовником, і плата стягується за отримання доступу до завантаження обраних файлів цифрового Товару у зазначених форматах.

5.9. Доступ до завантаження цифрового Товару Замовнику надається одразу після оплати такого Товару, Товар зберігається у Особистому кабінеті Замовника у відповідному розділі або на веб-сторінці Товару. З моменту появи можливості завантажити Товар або появи його в Особистому кабінеті вважається, що Виконавець в повному обсязі виконав свої зобов’язання з передачі Товару.

5.10. Кількість завантажень файлів Товару, який придбаний Замовником може бути обмежена. Інформація про обмеження кількості завантажень може бути надана додатково. У разі перевищення допустимої кількості завантажень Товару доступ до придбаного файлу Товару буде припинено. Якщо перевищення допустимої кількості завантажень відбулося з технічних причин (наприклад, через нестабільне з’єднання або проблеми з програмним забезпеченням зі сторони Замовника), Виконавець залишає за собою право надати такому Замовнику можливість здійснити одне додаткове завантаження.

5.11. Файли Товару надаються для завантаження Замовника у тому вигляді у якому були створені або отримані від правовласників. Виконавець зобов’язується надати доступ до Товару в одному або декількох із можливих варіантів форматів файлів Товару на свій вибір згідно представленого ним опису і характеристикам. Виконавець не несе відповідальності за неможливість завантаження файлу Товару у певному форматі Замовником.

5.12. В окремих випадках на вимогу Правовласника Виконавець залишає за собою право видалити з Особистого кабінету Замовника певний Товар або здійснити заміщення Товару іншим.

5.13. Кошти за придбання цифрового Товару Виконавцем не повертаються. Будь-які відшкодування чи компенсації Виконавцем не передбачені.

5.14. Повернення сплачених грошових коштів можливе лише у тому випадку, якщо Виконавцем був наданий неробочий файл (який неможливо відкрити, відтворити чи зберегти (якщо це доведено після перевірки Виконавцем) та у разі, якщо Виконавець не може здійснити заміну такого файлу. Такі випадки розглядаються та вирішуються індивідуально Сторонами після відповідного звернення Замовника.

Придбання матеріального Товару:

5.15. Доставка товару здійснюється по всій території України, крім тимчасово окупованих територій України та населених пунктів, в яких на момент здійснення покупки Товару не функціонують належним чином національні служби доставки. Виконавець також здійснює доставку Товару за межі України. Умови здійснення та оплати міжнародної доставки Товару вказуються на Сайті або узгоджуються Сторонами окремо.

5.16. При оформленні замовлення на придбання Товару Замовник має можливість самостійно обрати спосіб доставки, а саме: кур’єрська доставка (вручення кур’єром за адресою, вказаною Замовником); отримання товару у обраному відділенні служби доставки; самовивіз Товару з адреси і в робочий час, вказаного на Сайті.

5.17. Виконавець зобов’язується передати Товар для здійснення доставки Замовнику протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту обробки та узгодження Замовлення Сторонами або оплати такого Товару Замовником.

5.18. Вартість доставки товарів проводиться за тарифами Компаній, які безпосередньо здійснюють доставку Товару. Вся необхідна інформацію відносно доставки товарів зазначається Замовником під час оформлення замовлення на Товар на Сайті. Замовник оплачує вартість доставки як окрему, додатково надану йому послугу Компанією – службою доставки та перевезень. Вартість такої послуги є індивідуальною і складається, виходячи з адресу, країни доставки, вартості замовлених товарів, їх кількості, габаритів, пакування та інших параметрів.

5.19. Виконавець відповідає за всі ризики, пов’язані з доставкою товару Замовнику, до моменту фактичної передачі товару Замовнику й переходу права власності на Товар.

5.20. На будь-який придбаний у Виконавця Товар встановлюється гарантійний строк 14 (чотирнадцять) календарних днів з моменту його отримання Замовником.

5.21. Замовник має право призначити Одержувачем придбаного товару третю особу. У цьому випадку Замовник зобов’язаний вказати в формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації Одержувача і доставки йому товару. На відносини сторін, в такому випадку, поширюються положення ст. 636 Цивільного кодексу України.

5.22. Передачею товару від Виконавця Замовнику вважається передача товару Одержувачу/Замовнику в місці видачі Товару (пункт видачі служби доставки, адреса доставки у разі кур’єрської доставки, адреса знаходження Товару для здійснення самовивозу, у разі не залучення служби доставки).

5.23. Моментом отримання товару Замовником є підписання Одержувачем/Замовником документа, що підтверджує факт прийняття замовленого Товару (товарно-транспортна накладна, акт прийому-передачі, або іншого документа відповідно до правил Компаній служб доставки) або фактично отримання Одержувачем\Замовником товару та вчинення ним дій, що свідчать про прийняття товару. Для видачі Товару Одержувачу/Замовнику останній зобов’язаний пред’явити при отриманні Товару документ, що засвідчує особу (паспорт).

5.24. При отриманні товару Замовник зобов’язується перевірити товар на наявність пошкоджень, кількості та якості, і в разі виявлення невідповідностей на місці пред’явити та належним чином оформити претензії в службі доставки відповідно до формату та правил служби доставки щодо оформлення таких претензій (заява, протокол, акт, претензія тощо). Виконавець не несе відповідальність за дії Компаній, що забезпечують доставку товару Замовникам.

5.25. У випадку, коли оплачений Замовником Товар було відправлено до обраного Замовником адресу доставки, відділу служби доставки, але Замовник відмовився від прийняття Товару, таке замовлення вважається анульованим з ініціативи Замовника, а сплачені Замовника кошти за Товар підлягають поверненню згідно пункту 5.27 Договору з відрахуванням вартості послуг з доставки Товару.

5.26. У разі відсутності Замовника/Одержувача за адресою доставки, вказаної Замовником, або відмови від отримання Товарів з необґрунтованих причин, Товар повертається Виконавцю, а Замовник повинен оплатити вартість наданої послуги з доставки Товару.

5.27. При поверненні Товару грошові кошти підлягають поверненню Замовнику тільки після отримання Виконавцем товару в своє володіння і отримання від Замовника Заяви на повернення оплати за Товар із зазначенням банківських реквізитів для повернення.

5.28. У випадку відмови від прийняття Товару належної якості та кількості відповідно до замовлення, закінчення строку для отримання Товару від служби доставки, повернення  оплати за Товар здійснюється з відрахуванням від сплаченою Замовником суми за Товар витрат служби доставки на здійснення доставки Замовнику, який безпідставно відмовився від його отримання.

5.29. Повернення грошових коштів відбувається шляхом повернення суми за Товар на банківську карту/банківський рахунок, з яких була проведена оплата за Товар Замовником, якщо інший спосіб повернення Сторони не узгодили окремо.

5.30. Термін повернення грошових коштів – до 20 (двадцяти) робочих днів.

5.31. Додаткові правила і умови придбання та повернення оплати за Товар викладені у відповідних розділах або веб-сторінках Сайту.

 1. Права та обов’язки Сторін

6.1. Виконавець зобов’язаний:

6.1.1. Забезпечувати актуальність, точність, достатність опису послуги/товару, розміщених на Сайті.

6.1.2. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації і змісту онлайн практики, умови та порядок передачі Товару.

6.1.3. Організувати та нести відповідні витрати, які пов’язані з наданням послуг стосовно залучення сервісів (платформ) спеціального програмного забезпечення (Zoom, Viber, Telegram, платіжних провайдерів та інших третіх сторін)

6.1.4. Залучати, координувати, контролювати Майстра онлайн практики.

6.1.5. Після оплати Послуги надати Замовнику доступ до онлайн практики.

6.2. Виконавець має право:

6.2.1. Змінювати умови цього Договору, а також опис та вартість послуги/товару, в односторонньому порядку, розміщуючи оновлену інформацію на Сайті. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

6.2.2. По закінченню онлайн практики видалити будь-який Контент, telegram та інші групи, комунікацію та записи.

6.2.3. На свій власний розсуд розглянути питання і прийняти рішення щодо запису на іншу дату, час, іншу практику Замовника, якому був наданий доступ до онлайн практики, але який не скористався наданою можливістю взяти участь в онлайн практиці.

6.3 Замовник зобов’язується:

6.3.1. Перед записом на онлайн практику і до моменту здійснення Акцепту ознайомитися зі змістом Оферти, умовами, описом, технічними вимогами, порядком проведення онлайн практики та вартістю послуги/товару.

6.3.2. Мати пристрій передачі даних (ноутбук, мобільний телефон, планшет, комп’ютер, інше), забезпечити доступ (реєстрацію) до спеціального програмного забезпечення (Zoom, Viber, Telegram, інше) згідно порядку проведення онлайн практики та стабільне Інтернет з’єднання.

6.3.3. В день і час проведення онлайн практики за допомогою власних пристроїв передачі даних через отримане від Виконавця посилання підключитися до Zoom конференції, в подальшому дотримуватися інструкцій Майстра, адміністратора практики.

6.3.4. Під час проведення онлайн практики дотримуватися загальноприйнятих правил поведінки та етичних норм спілкування. Не використовувати нецензурну лексику, непристойні вирази і жести. Бути ввічливим, не допускати принизливих коментарів щодо зовнішнього вигляду, одягу, віку, статі, освіти, досвіду, навичок, тощо. Не ображати Майстра та інших Учасників онлайн практики за національною, расовою, гендерною, релігійною, професійною або іншою приналежністю, а також за мовними або іншими ознаками.

6.3.5. Не використовувати Контент, який заборонений законодавством України. Не розміщувати рекламу, комерційні повідомлення та спам. Не публікувати Контент, який порушує інтелектуальні права третіх осіб.

6.3.6. Не передавати доступ до онлайн практики, а також свої права та обов’язки по цьому Договору будь-якій іншій особі без попередньої згоди Виконавця.

6.3.7. Не розголошувати без дозволу Виконавця інформацію про третіх осіб, Учасників практики, осіб які надали Контент.

6.3.8. Виконувати інші дії та обов’язки, які вказані в цьому Договорі.

6.3.9. За порушення умов, які вказані в пунктах 6.3.4 та 6.3.5 цього Договору, Замовник виключається з онлайн практики, а вартість Послуги не повертається.

6.4. Замовник має право:

6.4.1. Звертатися і отримувати інформацію та роз’яснення про правила, порядок та вимоги щодо проведення онлайн практики, про свої права і обов’язки під час надання послуги/товару.

6.4.2. Після оплати Послуги отримати доступ до онлайн практики.

 1. Контент. Інтелектуальна власність.

7.1. Весь Контент розміщений на Сайті і Контент який використовується під час онлайн практики, захищений авторськими правами та іншими правами інтелектуальної власності, які належать або на законних підставах використовуються Виконавцем і третіми особами, які передали, дозволили, ліцензували або іншим чином надали свій Контент для розміщення на Сайті та/або Учасникам онлайн практики.

7.2. Замовник визнає та погоджується з тим, що Контент доступний Замовнику лише для обмеженого особистого некомерційного використання в цілях здобуття нових знань, навичок та досвіду Замовником, який не може бути переданий будь-якій іншій третій особі. Після закінчення онлайн практики ніякий Контент не може бути скопійований, відтворений, оприлюднений, проданий, завантажений, переданий або розповсюджений будь-яким чином або способом, фізичними або юридичними особами для будь-яких цілей без попереднього письмового дозволу Виконавця, за винятком Контенту прямо передбаченого або дозволеного для загального оприлюднення та завантаження на Сайті або в Особистому Кабінеті. Замовник не може додавати, видаляти, редагувати або іншим чином змінювати Контент після закінчення онлайн практики. Несанкціонована спроба змінити будь-який Контент або використовувати будь-який Контент для інших цілей, відмінних від особистих, суворо заборонені і будуть припинені Виконавцем, включаючи блокування Облікового запису Замовника.

7.3. Замовник несе відповідальність за порушення авторських прав та інших прав інтелектуальної власності Виконавця, та/або третіх осіб, а також за порушення умов користування Контентом, які вказані у цьому Договорі.

У випадку порушення умов цього пункту, прав інтелектуальної власності правовласників, ліцензіатів та третіх осіб, всі витрати та збитки в повному розмірі, які через будь-яку вимогу, позов або дію направлені проти Виконавця або третіх осіб залучених до практики, внаслідок такого порушення, несе Замовник.

7.4. У період взаємовідносин між Сторонами, під час проведення онлайн практики, комунікацій з іншими Учасниками онлайн практики Замовник має право надавати свій Контент. Виконавець не несе відповідальності за точність, безпеку або законність Контенту Замовника, який він надає або публікує під час проведення онлайн практики або у період взаємовідносин між Сторонами. Замовник несе персональну відповідальність за наданий Контент та наслідки надання або публікації свого Контенту. Замовник надаючи свій Контент у період взаємовідносин між Сторонами, під час проведення онлайн практики, комунікацій з іншими Учасниками онлайн практики надає Виконавцю всесвітню, невиключну, повністю оплачену ліцензію і право на володіння, розміщення, зберігання, користування, передачу, відображення, виконання, відтворення, публікацію, зміну та видалення такого Контенту.

 1. Відповідальність

8.1. Замовник і Виконавець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

8.2.Виконавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне надання послуг/товару і своїх зобов’язань за цим Договором у випадку надання Замовником недостовірної або помилкової інформації.

8.3.Замовник або Виконавець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин: війна або військові дії, техногенні катастрофи, повінь, пожежа та інші стихійні лиха і обставини, які виникли незалежно від волі Замовника та / або Виконавця після укладення цього Договору.Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання через форс мажорні обставини, при можливості, повідомляє про це іншу Сторону.

8.4. Виконавець не несе відповідальності за будь-які дії Замовника, в тому числі за дії, бездіяльність, необережність, пов’язані із переданням Замовником персональної інформації, даних, паролів, облікових записів, акаунтів, посилань на онлайн практику іншим особам.

8.5. Замовник погоджується, що будь-які збитки, в тому числі моральна шкода, упущена вигода, інші прямі та непрямі збитки, неустойки, штрафи, пеня за неналежне виконання зазначеного договору Виконавцем не може перевищувати вартості послуги/товару, яка оплачена Замовником.

8.6. Виконавець не приймає жодних зобов’язань, не надає жодних гарантій та не несе відповідальності за невдалі, часткові чи спотворені з’єднання обладнання та пристроїв передачі даних, їх технічну відповідність та налаштування, за будь-які комп’ютерні, телефонні, кабельні, мережеві, електронні, Інтернет несправності, збої в роботі програмного забезпечення, збої з’єднання, за дії чи бездіяльність провайдерів, сервісів спільної роботи та комунікації, месенджерів, наявність виходу в Інтернет, уповільнення трафіку або несанкціоновані дії третіх осіб, які будь-яким чином впливають на якість, своєчасність, доступність послуги/товару та онлайн практики.

 1. Конфіденційність і захист персональних даних

9.1. Надаючи свої персональні дані на Сайті, при створенні Облікового запису, при оплаті і під час отримання послуги/товару, Замовник надає Виконавцю свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження строку дії такої згоди.

9.2. Виконавець зобов’язується не розголошувати отриману від Замовника інформацію. Не вважається порушенням надання Виконавцем інформації контрагентам, партнерам, Майстру і третім особам, що взаємодіють з Виконавцем для виконання зобов’язань перед Замовником щодо надання послуг/товарів, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

9.3. У випадку замовлення та надання Виконавцем індивідуальних Консультацій Виконавець зобов’язується забезпечити сувору конфіденційність і не розголошувати будь-яку особисту інформацію або контент Замовника.

 1. Інші умови

10.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Усі спори, що виникають між Замовником і Виконавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення Сторонами компромісу щодо спірного питання шляхом переговорів, Замовник та/або Виконавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

10.3. Виконавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому в пункті 6.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.4. Якщо будь-яке положення або окремі умови цього Договору буде визнано недійсними, незаконними або такими, що не можуть бути фактично застосовані, то дійсність, законність та застосування інших положень та умов цього Договору залишаються чинними за виключенням недійсних умов.

10.5. Якщо Замовником виступає юридична особа чи фізична особа-підприємець, яка замовляє товар або оформляє послугу та залучає до онлайн курсу чи практики своїх співробітників або інших фізичних осіб, то такий Замовник зобов’язується повністю ознайомити зі змістом цього Договору всіх залучених ним фізичних осіб, залишаючись відповідальним за дотримання ними умов даного Договору. Список залучених осіб та порядок надання доступу та проведення онлайн практики узгоджується Сторонами індивідуально.

10.6. Якщо Замовник не приймає, не погоджується з умови Оферти в повному обсязі, то Замовник не має права використовувати Сайт у будь-яких цілях. Використання Сайту з порушенням або невиконанням будь-якої з умов цієї Оферти заборонено.

10.7. Здійснюючи Акцепт цієї Оферти Замовник погоджується з усіма умовами Договору викладені в тексті цієї Оферти. Цей Договір має юридичну силу з моменту його укладення і є рівносильним договору підписаному Сторонами.

АДРЕСА ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

Фізична особа – підприємець
Міловідова Наталя Вікторівна

03142, місто Київ, вулиця Семашка, будинок 21, квартира 128

ЄДРПОУ 3019813244
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
(ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299)
№ UA903052990000026006006215692
платник єдиного податку, не платник ПДВ

Telegram-чат «Менеджер Люся»:
https://t.me/Lucy_admin_magic

Email: [email protected]

на приобретение товаров и услуг онлайн сервиса Eeyatus

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР (ОФЕРТА)

Данный договор является официальным и публичным предложением Исполнителя заключить Договор на оказание Услуг и приобретение Товаров, которые представлены на сайте https://eeyatus.com/.

Данный договор является публичным, то есть, согласно статье 633 Гражданского кодекса Украины, его условия являются одинаковыми для всех Заказчиков независимо от их статуса (физическое лицо, юридическое лицо, физическое лицо — предприниматель) и которые имеют техническую возможность получить Услуги и Товары, без предоставления преимущества одному Заказчику перед другим. Заключая данный Договор Заказчик в полном объеме принимает условия и порядок оформления заказа, оплаты услуг или товаров, предоставления услуг, отказ от услуги, возврат оплаты, пределы ответственности за нарушение условий договора, а также все иные условия данного Договора. Договор считается заключенным с момента осуществления Заказчиком оплаты предложенных на сайте услуг/товаров Исполнителя через форму «Оплатить» на странице соответствующей услуги/товара или регистрации/создания учетной записи на Сайте Исполнителя. 

 1. Определение терминов

 1.1. Публичная оферта (далее по тексту — «Оферта») — публичное предложение Исполнителя, адресованное неопределенному кругу лиц, заключить с Исполнителем данный договор о предоставлении услуг доступа к образовательным курсам, семинарам, консультациям и/или приобретение Товара, удаленным способом через сеть Интернет (далее по тексту — «Договор») на условиях, изложенных в данной Оферте.

1.2. Акцепт — полное и безусловное согласие Заказчика на заключение данного Договора на условиях, определенных Офертой, без каких-либо исключений, ограничений и оговорок в соответствии с частью 2 статьи 642 Гражданского кодекса Украины.

 1.3. Стороны (каждая в отдельности Сторона) — Заказчик и Исполнитель Договора.

 1.4. Услуга — объект соглашения Сторон настоящего Договора, образовательно-информационная услуга по личному развитию, описание которой содержится на сайте Исполнителя, и которая была выбрана и оплачена Заказчиком дистанционным способом.

1.5. Товар — цифровой (в различных форматах текстовых, графических, невзаимозаменяемых токенов, аудио, видео файлов и т.п.) или материальный объект соглашения Сторон настоящего Договора, предлагаемый Исполнителем на Сайте для покупки-продажи, с указанием его названия, характеристик, доступности, цены и других условий его приобретения.

 1.6. Онлайн практика — обучающий курс, занятие, семинар или другое мероприятие образовательного и информационного формата, которое проводится дистанционно через Интернет в режиме реального времени с использованием программного обеспечения для совместной работы и коммуникации (Zoom, Google Meet, Skype и т.д.), включая запись такого мероприятия и сохранение его для последующего просмотра Заказчиками, и может включать элементы вебинара, презентации, тренинга, дистанционных лекций, семинара, видеоконференции. Описание и формат проведения онлайн практики содержатся на веб-странице соответствующей онлайн практики.

1.7. Запись онлайн практики — это созданный и сохраненный видео/аудио файл проведенного и завершенного образовательного курса, занятия, семинара или другого мероприятия образовательного и информационного формата, который является предметом данной Оферты и предлагается для приобретения Заказчиками путем получения доступа к такой записи путем загрузки соответствующих файлов практики или онлайн просмотра записи на Сайте/в Личном кабинете или посредством соответствующей ссылки в Интернете.

1.8. Консультация — это индивидуальное мероприятие образовательного и информационного характера, которое проводится дистанционно через сеть Интернет в режиме реального времени с использованием программного обеспечения, в процессе которого Заказчик получает ответы от Мастера на конкретные личные вопросы, пояснения относительно теоретических положений или аспектов их практического применения. Формат личного общения между Заказчиком и Исполнителем обсуждается Сторонами отдельно.

1.9. Сайт — это совокупность программных средств, интерфейсов и информации, размещенных в сети Интернет по адресу https://eeyatus.com/, созданных для предоставления Заказчикам доступа к предлагаемым Исполнителем онлайн услугам/товарам.

1.10. Заказчик — физическое лицо, которое заказывает, оплачивает и получает услуги/товары, предлагаемые на сайте Исполнителя, либо юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель. Сайт Исполнителя в сети Интернет технически доступен для просмотра и заказа для физических лиц любого возраста, но Заказчиком не может быть лицо, не достигшее совершеннолетия (18 лет) без соответствующего разрешения своих родителей или законных опекунов. В случае, если Заказчиком является физическое лицо, не достигшее совершеннолетия, то родители (мать или отец), законные опекуны несут ответственность за определение того, подходит ли Услуга или Товар для их детей или несовершеннолетних, находящихся под их опекой. Оплата услуг физическим лицом, не достигшим совершеннолетия, означает согласие родителей или законных опекунов на получение от Исполнителя услуги/товара. Если Исполнитель узнает или к нему обратятся законные представители, что несовершеннолетний приобрел Услуги/Товар без разрешения своих родителей или законного опекуна, или предоставил ложную/недостоверную информацию о себе, то Исполнитель прекратит исполнение Договора с таким Заказчиком, при этом оплата за фактически полученный Товар или полученную Услугу не возвращается.

1.11. Исполнитель — Физическое лицо — предприниматель Миловидова Наталья Викторовна, действующая на основании факта государственной регистрации предпринимателем в соответствии с законодательством Украины, подтвержденное записью в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, местонахождение которой зарегистрировано по адресу: 03142, город Киев, улица Семашко, дом 21, квартира 128.

1.12. Мастер — физическое лицо с практическим опытом и навыками в соответствующей области обучения, которое проводит онлайн занятие, курс, семинар или другое предлагаемое Исполнителем мероприятие.

1.13. Контент — вся информация и материалы в любом формате и виде, которые доступны на Сайте для ознакомления, просмотра и/или загрузки, используемые для обучения, предоставления информации, а также во время проведения онлайн практик и консультаций, включая, но не ограничиваясь следующим: данные, тексты, статьи, описания, музыка, звук, фотографии, графика, аудио, видео, изображения, электронные файлы, программы, дизайн, значки, формулы, макеты, эскизы, инфографика, кейсы, презентации, задания, комментарии, доклады, результаты практики, материалы курса, тесты, оценивание, рецензии и другое.

1.14. Личный кабинет — набор программных функций и интерфейса Сайта или третьей стороны, привлеченной Исполнителем для выполнения данного Договора, позволяющие Заказчику, надлежащим образом авторизовавшийся в своей Учетной записи, получать информацию о своих заказах, покупках, вносить изменения в учетные и персональные данные Заказчика, контролировать и получать доступ к Услугам, Контенту или приобретенному Товару.

1.15. Учетная запись — уникальные учетные и персональные данные Заказчика, которые идентифицируют Заказчика на Сайте, хранятся на серверных ресурсах Исполнителя или привлеченной третьей стороны и предоставляют Заказчику возможность использовать функциональность Сайта и получение услуг/товаров в соответствии с условиями данной Оферты.

1.16. Участники онлайн практики — физические лица, которые принимают участие в совместном мероприятии практического и информационного формата, проводимом дистанционно через Интернет с использованием специального программного обеспечения в режиме реального времени, а также физические лица, которые получили доступ к Записям онлайн практики.

 1. Предмет Договора

2.1. В соответствии с условиями, определенными настоящим Договором, Исполнитель обязуется предоставить образовательно-информационные услуги или передать в собственность Товары, представленные на сайте https://eeyatus.com/ (в дальнейшем — услуги/товары), а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги/товары Исполнителя в соответствии с условиями данного Договора.

2.2. Предметом данного Договора является предоставление Исполнителем Заказчику доступа к онлайн-практике и/или ее записи в формате образовательных курсов, консультаций, семинаров, описание которой содержится на Сайте, и которая проводится Мастером соответствующей онлайн практики для Участников онлайн-практики дистанционно через сеть Интернет в режиме реального времени с использованием сервисов совместной работы и коммуникации.

2.2.1. Предметом настоящего Договора также является покупка-продажа Товара, название, характеристика, описание, цена и условия приобретения которого содержатся на Сайте.

2.3. Все условия Договора, изложенные в данной Оферте, являются обязательными для Сторон. Перед созданием учетной записи в личном кабинете, размещением заказа и оплатой услуги/товара Заказчик обязан ознакомиться с условиями данного Договора, описанием онлайн практики, товара и другой информацией, опубликованной на Сайте Исполнителя. Если Заказчик не согласен с условиями данного Договора, он не может быть его стороной и должен воздержаться от оплаты услуги/товара или регистрации/создания учетной записи на Сайте Исполнителя. 

 1. Онлайн практика. Предоставление услуг.

3.1. До оформления и оплаты Услуги Заказчик обязуется ознакомиться с описанием и порядком ее предоставления, а также может обратиться к Исполнителю через контакты, размещенные на Сайте (телефон, Telegram, Viber, электронная почта) для получения любых уточнений, разъяснений, дополнительной информации относительно онлайн практики, порядка и технических средств (программ, платформ, сервисов) ее проведения с целью принятия решения относительно Акцепта данной Оферты.

3.2. Заказчик самостоятельно выбирает онлайн практику, к которой желает присоединиться, в указанный на Сайте день и время в качестве Участника онлайн практики, и оформляет заказ на получение Услуги через соответствующую форму на Сайте или в Личном кабинете.

3.3. При оформлении заказа на Услугу Заказчик обязуется оплатить стоимость Услуги по цене, указанной на Сайте в момент оплаты.

3.4. При оформлении заказа на получение Услуги Заказчик обязуется предоставить указанную в форме заказа обязательную информацию, необходимую Исполнителю для выполнения заказа.

3.5. После заполнения Заказчиком регистрационной формы заказа и оплаты Услуги Заказчик получает статус зарегистрированного Участника онлайн практики. Подтверждение регистрации с информацией о доступе к онлайн практике отправляется на указанный Заказчиком электронный адрес или в его Личный кабинет. Заказчик может быть добавлен в группу соответствующей онлайн практики в мессенджерах (telegram, viber) для дальнейшего общения, получения Контента и доступа к онлайн практике.

3.6. Исполнитель имеет право не начинать оказание Услуг и не предоставлять Заказчику доступ к онлайн практике в случае отсутствия денежных средств (предварительной оплаты) от Заказчика.

3.7. Доступ к онлайн практике предоставляется Исполнителем Заказчику за 24 часа до проведения онлайн практики, но в любом случае не позднее указанной даты и времени проведения онлайн практики, указанной на Сайте, путем направления ссылки (приглашения) на видеоконференцию на платформе видеоконференций Zoom (https://zoom.us/) на электронную почту Заказчика, в Личном кабинете и в соответствующую группу в мессенджере с Участниками онлайн практики, если иной порядок доступа к онлайн практике и другие сервисы (платформы) совместной работы и коммуникации не указаны в Личном кабинете или в уведомлении Исполнителя.

3.8. Минимальное количество Участников для проведения онлайн практики составляет 3 человека. В случае отсутствия указанного минимального количества Участников для проведения онлайн практики Исполнитель обязуется обратиться к Заказчику для согласования следующих вариантов: а) осуществить возврат Заказчику оплаты за Услугу б) записать Заказчика на другую дату и время проведения этой же онлайн практики в) записать Заказчика на другую онлайн практику, выбранную Заказчиком.

3.9. С целью предоставления качественных услуг Исполнитель может устанавливать максимальное количество участников для проведения онлайн практики, о чем указывается на Сайте в описании соответствующей онлайн практики.

3.10. Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленной обязательной информации, указанной при оформлении Заказа в соответствии с пунктом 3.4 данного Договора.

3.11. Исполнитель имеет право отменить предложенную онлайн практику, запланированную для проведения в режиме реального времени с участниками онлайн практики, и не предоставлять Услуги, если это целесообразно или необходимо, а также может изменить или прекратить доступность онлайн практики в любое время по своему усмотрению. Если онлайн практика отменяется Исполнителем, то стоимость Услуги, оплаченная Заказчиком, будет полностью возвращена Заказчику.

3.12. При заключении Договора, то есть принятии условий данной Оферты (покупка Услуги), Заказчик подтверждает следующее:

 1. a) Заказчик полностью ознакомлен и согласен с условиями данной Оферты;

б) Заказчик дает разрешение на сбор, обработку и передачу его персональных данных. Разрешение на обработку персональных данных действует на протяжении всего срока действия Договора, а также неограниченное время после его завершения. Кроме того, заключая договор, Заказчик подтверждает, что он ознакомлен (без дополнительного уведомления) с правами, предусмотренными Законом Украины «О защите персональных данных», с целями сбора данных, а также с тем, что его персональные данные передаются Исполнителю для возможности выполнения условий данного Договора, проведения взаиморасчетов и получения Контента. Заказчик также соглашается с тем, что Исполнитель имеет право предоставлять доступ и передавать его персональные данные третьим лицам без дополнительного уведомления Заказчика с целью предоставления Услуг.

в) Заказчик дает разрешение и свое согласие на фото-, видео-, аудиозапись (съемку) его участия в онлайн практике, на использование фото- и видеоматериалов с изображением Заказчика, а также создание и использование фото- и видеоматериалов, которые будут созданы в процессе онлайн практики, любым не запрещенным законом способом без ограничений по сроку и территории использования.

3.13. Все новые заказы на Услугу от Заказчика рассматриваются как отдельные заказы и обрабатываются индивидуально.

3.14. Заказчик имеет возможность получить доступ к Записи онлайн практики, для последующего индивидуального просмотра в удобном для него режиме, завершенной видеотрансляции образовательно-информационного мероприятия. Формат и описание практики, продолжительность, доступность, стоимость и другие условия доступа к созданному файлу записи указываются Исполнителем на Сайте. 

 1. Стоимость Услуги. Возврат оплаты

4.1. Стоимость Услуг формируется Исполнителем самостоятельно и указывается на Сайте в описании соответствующей онлайн практики. Цена услуги определяется в зависимости от выбранной Заказчиком онлайн практики и её продолжительности. Цены на Услуги указаны на Сайте в гривнах без НДС. Исполнитель не является плательщиком НДС. В случае доступности услуги для оплаты в иностранной валюте, Исполнитель указывает стоимость соответствующей услуги в иностранной валюте (валютах). Нерезиденты Украины и владельцы счетов в иностранной валюте имеют возможность произвести оплату услуг в иностранной валюте.

4.2. Стоимость Услуги может изменяться Исполнителем в одностороннем порядке в зависимости от условий рынка и факторов, влияющих на стоимость Услуги. При этом стоимость Услуги, которая оплачена Заказчиком в полном объеме, не может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке.

4.3. Расчёты между Сторонами за Услуги будут осуществляться через платёжный сервис и систему, доступную на Сайте для оплаты. Платёжная информация Заказчика будет обрабатываться и защищаться полностью в безопасном режиме и исключительно в целях приобретения Услуги. Исполнитель оставляет за собой право заключить договор с любой доступной на рынке платёжной платформой, которая обрабатывает данные Заказчика исключительно в целях приобретения Услуги. Ответственность за осуществление платежа несёт соответствующая платёжная система.

4.4. Обязательства Заказчика по оплате Услуги считаются выполненными с момента поступления денежных средств на счет Исполнителя. С момента оплаты Услуг Исполнителя данный Договор считается заключенным Сторонами. Расчетный документ, который формируется платежной системой, через которую осуществляется оплата Услуг Исполнителя и подтверждающий факт получения Исполнителем денежных средств от Заказчика (электронный документ транзакции, выписка, квитанция, платежное поручение и т.д.), считается Актом приема-передачи предоставленных Услуг, подписанным Сторонами данного Договора, и не оформляется отдельно.

4.5. В стоимость услуг Исполнителя не включаются комиссии третьих лиц за проведение платежа (платежных агентов, сервисов, банков и т.д.). Комиссии за услуги третьих лиц оплачиваются Заказчиком самостоятельно.

4.6. В течение 24 часов с момента оплаты стоимости Услуг и до начала онлайн практики Заказчик имеет право обратиться к Исполнителю с письменным запросом по электронной почте о возврате денежных средств без указания оснований и причин отказа от Услуги. В таком случае Исполнитель обязуется вернуть Заказчику оплату в полном объеме, полученную от Заказчика (любые комиссии за возврат денежных средств оплачиваются Заказчиком или вычитаются из суммы возврата).

4.7. После истечения 24 часов с момента оплаты стоимости Услуг и до начала онлайн практики Заказчик имеет право обратиться к Исполнителю с письменным запросом по электронной почте относительно возврата денежных средств с указанием оснований и причин отказа от Услуги. В таком случае Исполнитель имеет право вернуть Заказчику полученную от него сумму оплаты с вычетом 6% стоимости Услуги. Дополнительно, любые комиссии за возврат денежных средств оплачиваются Заказчиком или вычитаются из суммы возврата.

4.8. Исполнитель не обязуется и не гарантирует возврат средств после того, как соответствующая онлайн практика началась и доступ Заказчика к ней обеспечен. Однако Исполнитель оставляет за собой право вернуть оплату в особых случаях с вычетом стоимости фактически проведенной онлайн практики до получения от Заказчика запроса о возврате оплаты за Услугу. Все запросы на такие возвраты оплаты будут рассматриваться в индивидуальном порядке на усмотрение Исполнителя.

4.9. Возврат оплаты, любые возмещения или компенсации за приобретение Заказчиком доступа к Записи онлайн практики Исполнителем не предусмотрены.

4.10. Исполнитель имеет право указать другой порядок и условия возврата оплаты за Услуги на соответствующей веб-странице онлайн практики, которые имеют преимущественную силу перед условиями, указанными в данном Договоре. 

 1. Условия приобретения Товара.

Общие положения:

5.1. Цена Товара указана на соответствующей веб-странице Сайта или в Личном кабинете на момент оформления заказа через соответствующую форму и не включает стоимость доставки и сумму НДС. Исполнитель не является плательщиком НДС.

5.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке без предупреждения изменить на Сайте цену Товара. Однако Исполнитель не имеет права изменять цену заказанного товара после того, как Товар заказан для доставки или оплачен Заказчиком.

5.3. Стоимость товара оплачивается в национальной валюте Украины — гривне. В случае доступности Товара для оплаты в иностранной валюте, Исполнитель указывает стоимость соответствующего Товара в иностранной валюте (валютах). Нерезиденты Украины и владельцы счетов в иностранной валюте имеют возможность оплатить товар в иностранной валюте.

5.4. Заказчик может оплатить заказанный Товар банковской платежной картой на Сайте во время оформления заказа на Товар.

5.5. Заказчик понимает и соглашается с тем, что Исполнитель самостоятельно определяет условия сотрудничества и привлекает соответствующих третьих лиц (платежных провайдеров) для приема и проведения платежей за Товары, представленные на Сайте. Расчеты между Сторонами осуществляются через платежный сервис и систему, доступные на Сайте для оплаты. Ответственность за осуществление платежа несет соответствующая платежная система. Если для осуществления расчета за товар предусмотрена уплата комиссии, то такая комиссия оплачивается Заказчиком напрямую платежному сервису (провайдеру).

5.6. Цена на Товар является динамичной и может изменяться со временем на усмотрение Исполнителя. Исполнитель не компенсирует Заказчику стоимость приобретенного Товара в случае снижения его стоимости. Заказчик понимает и соглашается с тем, что бесплатный Контент или Товар может стать платным, и наоборот, платный контент или товар со временем может стать бесплатным.

5.7. Товар должен быть полностью оплачен Заказчиком до его получения, если другие условия оплаты (рассрочка) не указаны на соответствующей веб-странице с описанием Товара.

Приобретение цифрового Товара:

5.8. На Сайте или в Личном кабинете представлен цифровой Товар для приобретения Заказчиком, и оплата взимается за получение доступа к загрузке выбранных файлов цифрового Товара в указанных форматах.

5.9. Доступ к загрузке цифрового Товара предоставляется Заказчику сразу после оплаты такого Товара. Товар сохраняется в Личном кабинете Заказчика в соответствующем разделе или на веб-странице Товара. С момента появления возможности загрузить Товар или его появления в Личном кабинете считается, что Исполнитель полностью выполнил свои обязательства по передаче Товара.

5.10. Количество скачиваний файлов Товара, приобретенного Заказчиком, может быть ограничено. Информация об ограничении числа загрузок может предоставляться дополнительно. В случае превышения допустимого количества загрузок Товара, доступ к приобретенному файлу Товара будет прекращен. Если превышение допустимого количества загрузок произошло по техническим причинам (например, из-за нестабильной связи или проблем с программным обеспечением со стороны Заказчика) Исполнитель оставляет за собой право предоставить такому Заказчику возможность сделать одну дополнительную загрузку.

5.11. Файлы Товара предоставляются Заказчику для загрузки в том виде, в котором они были созданы или получены от правообладателей. Исполнитель обязуется предоставить доступ к Товару в одном или нескольких возможных форматах файлов Товара по своему выбору в соответствии с предоставленным им описанием и характеристиками. Исполнитель не несет ответственности за невозможность загрузки файла Товара Заказчиком в определенном формате.

5.12. В отдельных случаях по требованию Правообладателя Исполнитель оставляет за собой право удалить из Личного кабинета Заказчика определенный Товар или заменить Товар другим.

5.13. Оплата за приобретение цифрового Товара Исполнителем не возвращается. Исполнитель не предоставляет какие-либо возмещения или компенсации.

5.14. Возврат уплаченных денежных средств возможен только в случае предоставления Исполнителем нерабочего файла (который невозможно открыть, воспроизвести или сохранить), и Исполнитель не может заменить такой файл. Такие случаи рассматриваются и решаются Сторонами индивидуально после соответствующего обращения Заказчика.

 Приобретение материального Товара:

5.15. Доставка товара осуществляется по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий Украины и населенных пунктов, в которых национальные службы доставки не функционируют должным образом на момент покупки Товара. Заказчик также поставляет Товар за пределы Украины. Условия осуществления и оплаты международной доставки Товаров указываются на Сайте или согласовываются Сторонами отдельно.

5.16. При оформлении заказа на покупку Товара Заказчик имеет возможность самостоятельно выбрать способ доставки, а именно: курьерская доставка (вручение курьером по указанному Заказчиком адресу); получение товара в выбранном отделении службы доставки; самовывоз товара с адреса и в рабочее время, указанное на Сайте.

5.17. Исполнитель обязуется передать Товар для доставки Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней с момента обработки и согласования Заказа Сторонами или оплаты такого Товара Заказчиком.

5.18. Стоимость доставки товаров осуществляется в соответствии с тарифами Компаний, которые непосредственно осуществляют доставку Товара. Вся необходимая информация относительно доставки товаров указывается Заказчиком при оформлении заказа на Товар на Сайте. Заказчик оплачивает стоимость доставки как отдельную, дополнительно предоставляемую ему услугу Компанией — службой доставки и перевозки. Стоимость такой услуги является индивидуальной и формируется на основе адреса доставки, страны доставки, стоимости заказанных товаров, их количества, габаритов, упаковки и других параметров.

5.19. Исполнитель несет ответственность за все риски, связанные с доставкой товара Заказчику, до момента фактической передачи товара Заказчику и перехода права собственности на Товар.

5.20. На любой приобретенный у Исполнителя Товар устанавливается гарантийный срок в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента его получения Заказчиком.

5.21. Заказчик имеет право указать третье лицо в качестве Получателя приобретенного товара. В этом случае Заказчик обязан указать в форме Заказа данные, необходимые для идентификации Получателя и доставки ему товара. Отношения сторон в таком случае регулируются положениями ст. 636 Гражданского кодекса Украины.

5.22. Передачей товара от Исполнителя Заказчику считается передача товара Получателю/Заказчику в месте выдачи Товара (пункт выдачи службы доставки, адрес доставки в случае курьерской доставки, адрес места нахождения Товара для самовывоза в случае не привлечения службы доставки).

5.23. Моментом получения товара Заказчиком является подписание Получателем/Заказчиком документа, подтверждающего факт приема заказанного Товара (товарно-транспортная накладная, чек, акт приема-передачи или другой документ, соответствующий правилам Компаний служб доставки) или фактическое получение Получателем/Заказчиком товара и совершение им действий, свидетельствующих о приеме товара. Для выдачи Товара Получателю/Заказчику последний обязан предъявить при получении Товара документ, удостоверяющий личность (паспорт).

5.24. При получении товара Заказчик обязуется проверить товар на наличие повреждений, соответствие количеству и качеству, и в случае выявления несоответствий немедленно предъявить и должным образом оформить претензии в службе доставки в соответствии с форматом и правилами службы доставки относительно оформления таких претензий (заявление, протокол, акт, претензия и т.д.). Исполнитель не несет ответственности за действия Компаний, которые осуществляют доставку товара Заказчикам.

5.25. В случае, если оплаченный Заказчиком Товар был отправлен по указанному Заказчиком адресу доставки или отделению службы доставки, но Заказчик отказался принять Товар, такой заказ считается аннулированным по инициативе Заказчика, и оплаченные Заказчиком денежные средства за Товар подлежат возврату в соответствии с пунктом 5.27 Договора с вычетом стоимости услуг по доставке Товара.

5.26. В случае отсутствия Заказчика/Получателя по указанному Заказчиком адресу доставки или отказа от получения Товара без обоснованных причин, Товар возвращается Исполнителю, а Заказчик обязан оплатить стоимость оказанной услуги по доставке Товара.

5.27. При возвращении Товара, возврат денежных средств Заказчику производится только после получения Исполнителем товара обратно и получения от Заказчика Заявления о возврате оплаты за Товар с указанием банковских реквизитов для возврата.

5.28. В случае отказа принять Товар надлежащего качества и количества в соответствии с заказом, истечением срока получения Товара от службы доставки, возврат оплаты за Товар производится с учетом удержания из оплаченной Заказчиком суммы за Товар расходов службы доставки на осуществление доставки товара Заказчику, который безосновательно отказался от его получения.

5.29. Возврат денежных средств осуществляется путем возврата суммы за Товар на банковскую карту/банковский счет, с которых была произведена оплата за Товар Заказчиком, если иной способ возврата Стороны не согласовали отдельно.

5.30. Срок возврата денежных средств составляет до 20 (двадцати) рабочих дней.

5.31. Дополнительные условия покупки и возврата оплаты за Товар изложены в соответствующих разделах или на веб-страницах Сайта.

 1. Права и обязанности Сторон 

6.1. Исполнитель обязуется:

6.1.1. Обеспечивать актуальность, точность, достаточность описания услуги/товара, которые размещены на Сайте.

6.1.2. Информировать Заказчика о правилах и требованиях относительно организации и содержания онлайн практики, условиях и порядке передачи Товара.

6.1.3. Организовывать и нести соответствующие расходы, связанные с предоставлением услуг в части использования специализированного программного обеспечения (Zoom, Viber, Telegram, платежных провайдеров и других сторонних сервисов).

6.1.4. Привлекать, координировать и контролировать Мастера онлайн практики.

6.1.5. После оплаты Услуги предоставить Заказчику доступ к онлайн практике.

6.2. Исполнитель имеет право:

6.2.1. Изменять условия данного Договора, а также описание и стоимость услуги/товара в одностороннем порядке, путем размещения обновленной информации на Сайте. Все изменения вступают в силу с момента их публикации.

6.2.2. По окончанию онлайн практики удалить любой Контент, telegram и другие группы, коммуникацию и записи.

6.2.3. По своему усмотрению рассмотреть вопрос и принять решение относительно записи Заказчика на другую дату, время или другую практику, если Заказчику был предоставлен доступ к онлайн практике, но он не воспользовался предоставленной возможностью принять участие в онлайн практике.

6.3. Заказчик обязуется:

6.3.1. До регистрации на онлайн практику и до момента принятия Акцепта ознакомиться с содержанием Оферты, условиями, описанием, техническими требованиями, порядком проведения онлайн практики и стоимостью услуги/товара.

6.3.2. Иметь устройство передачи данных (ноутбук, мобильный телефон, планшет, компьютер и т.п.), обеспечить доступ (регистрацию) к специальному программному обеспечению (Zoom, Viber, Telegram и т.д.) в соответствии с процедурой проведения онлайн практики, иметь стабильное Интернет соединение.

6.3.3. В день и время проведения онлайн практики с помощью собственных устройств передачи данных через полученную от Исполнителя ссылку подключиться к Zoom конференции, а затем следовать инструкциям Мастера, администратора практики.

6.3.4. Во время проведения онлайн практики соблюдать общепринятые правила поведения и этические нормы общения. Не использовать нецензурную лексику, непристойные выражения и жесты. Быть вежливым, не допускать оскорбительных комментариев по поводу внешности, одежды, возраста, пола, образования, опыта, навыков и т.п. Не оскорблять Мастера и других Участников онлайн практики по национальной, расовой, гендерной, религиозной, профессиональной или иной принадлежности, а также по языковым или другим основаниям.

6.3.5. Не использовать Контент, который запрещен законодательством Украины. Не размещать рекламу, коммерческие сообщения и спам. Не публиковать Контент, который нарушает интеллектуальные права третьих лиц.

6.3.6. Не передавать доступ к онлайн практике, а также свои права и обязанности по этому Договору какому-либо другому лицу без предварительного согласия Исполнителя.

6.3.7. Не разглашать без разрешения Исполнителя информацию о третьих лицах, Участниках практики, лицах, которые предоставили Контент.

6.3.8. Осуществлять другие действия и выполнять другие обязательства, указанные в данном Договоре.

6.3.9. За нарушение условий, указанных в пунктах 6.3.4 и 6.3.5 данного Договора, Заказчик исключается из онлайн практики, а стоимость Услуги не возвращается.

6.4. Заказчик имеет право:

6.4.1. Обращаться и получать информацию и разъяснения о правилах, порядке и требованиях проведения онлайн практики, а также о своих правах и обязанностях при оказании услуг или при приобретении товара.

6.4.2. После оплаты Услуги получить доступ к онлайн практике.

 1. Контент. Интеллектуальная собственность. 

7.1. Весь Контент, размещенный на Сайте, а также Контент, используемый вовремя онлайн практики, защищен авторскими правами и другими правами интеллектуальной собственности, которые принадлежат или законно используются Исполнителем и третьими лицами, которые предоставили, разрешили или лицензировали свой Контент для размещения на Сайте и/или для Участников онлайн практики.

7.2. Заказчик признает и соглашается с тем, что Контент доступен Заказчику только для ограниченного личного некоммерческого использования с целью приобретения новых знаний, навыков и опыта, и не может быть передан третьим лицам. После окончания онлайн практики никакой Контент не может быть скопирован, воспроизведен, опубликован, продан, загружен, передан или распространен любым способом или средством, физическими или юридическими лицами, для любых целей без предварительного письменного разрешения Исполнителя, за исключением Контента, явно предусмотренного или разрешенного для общего доступа и загрузки на Сайте или в Личном Кабинете. Заказчик не может добавлять, удалять, редактировать или иным образом изменять Контент после окончания онлайн практики. Несанкционированная попытка изменить любой Контент или использовать любой Контент для иных целей, отличных от личных, строго запрещена и будет пресекаться Исполнителем, включая блокировку Учетной записи Заказчика.

7.3. Заказчик несет ответственность за нарушение авторских прав и других прав интеллектуальной собственности Исполнителя и/или третьих лиц, а также за нарушение условий использования Контента, указанных в данном Договоре. В случае нарушения условий данного пункта, прав интеллектуальной собственности правообладателей, лицензиатов и третьих лиц, все расходы и убытки в полном объеме, связанные с каким-либо иском, требованием или действием, направленные против Исполнителя или третьих лиц, привлеченных к практике, в результате такого нарушения, несет Заказчик.

7.4. В период взаимоотношений между Сторонами, во время проведения онлайн практики, при общении с другими Участниками онлайн практики Заказчик имеет право предоставлять свой Контент. Исполнитель не несет ответственности за точность, безопасность или законность Контента Заказчика, который он предоставляет или публикует во время проведения онлайн практики или в период взаимоотношений между Сторонами. Заказчик несет персональную ответственность за предоставленный Контент и последствия предоставления или публикации своего Контента. Предоставляя свой Контент в период взаимоотношений между Сторонами, во время проведения онлайн практики, при общении с другими Участниками онлайн практики, Заказчик предоставляет Исполнителю всемирную, неисключительную, полностью оплаченную лицензию и право на владение, размещение, хранение, использование, передачу, отображение, выполнение, воспроизведение, публикацию, изменение и удаление такого Контента.

 1. Ответственность 

8.1. Заказчик и Исполнитель несут ответственность за выполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Украины и положениями данного Договора.

8.2. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее, несвоевременное предоставление услуг/товаров и свои обязательства по Договору, если Заказчик предоставил недостоверную или ошибочную информацию.

8.3. Заказчик или Исполнитель освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение является следствием форс-мажорных обстоятельств: война или военные действия, техногенные катастрофы, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, и обстоятельствами, которые возникли независимо от воли Заказчика и/или Исполнителя после заключения данного Договора. В случае, если одна из Сторон не может выполнить свои обязательства из-за форс-мажорных обстоятельств, она, если это возможно, уведомляет об этом другую Сторону.

8.4. Исполнитель не несет ответственности за любые действия Заказчика, включая передачу личной информации, данных, паролей, учетных записей, аккаунтов, ссылок на онлайн практику другим лицам, а также за бездействие или небрежность Заказчика в этом отношении.

8.5. Заказчик соглашается с тем, что любые убытки, включая моральный ущерб, упущенную выгоду, другие прямые и косвенные убытки, неустойки, штрафы, пени за ненадлежащее исполнение Исполнителем Договора не могут превышать стоимость услуг/товаров, оплаченных Заказчиком.

8.6. Исполнитель не принимает никаких обязательств, не предоставляет гарантий и не несет ответственности за неудачные, частичные или искаженные соединения оборудования и устройств передачи данных, их техническое соответствие и настройку, за любые компьютерные, телефонные, кабельные, сетевые, электронные, интернет сбои, сбои в работе программного обеспечения, сбои связи, действия или бездействие провайдеров, сервисов совместной работы и коммуникации, мессенджеров, наличие интернет соединения, замедление трафика или несанкционированные действия третьих лиц, которые каким-либо образом влияют на качество, своевременность и доступность услуги/товара и онлайн практики.

 1. Конфиденциальность и защита персональных данных

9.1. Предоставляя свои персональные данные на Сайте, при создании Учетной записи, при совершении оплаты и во время получения услуги/товара, Заказчик добровольно соглашается на обработку, использование (включая передачу) своих персональных данных Исполнителем, а также совершение других действий, предусмотренных Законом Украины «О защите персональных данных», без ограничения срока действия такого согласия.

9.2. Исполнитель обязуется не разглашать полученную от Заказчика информацию. Не считается нарушением предоставление Исполнителем информации контрагентам, партнерам, Мастеру и третьим лицам, которые взаимодействуют с Исполнителем для выполнения обязательств перед Заказчиком по предоставлению услуг/товаров, а также в случаях, когда раскрытие такой информации требуется в соответствии с действующим законодательством Украины.

9.3. В случае заказа и предоставления Исполнителем индивидуальных Консультаций Исполнитель обязуется обеспечить строгую конфиденциальность и не разглашать какую-либо личную информацию или контент Заказчика.

 1. Другие условия

10.1. Данный договор заключен на территории Украины и действует в соответствии с законодательством Украины.

10.2. Все споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности достижения компромисса между Сторонами по спорному вопросу путем переговоров, Заказчик и/или Исполнитель имеют право обратиться за разрешением спора в судебные органы в соответствии с законодательством Украины.

10.3. Исполнитель имеет право вносить изменения в настоящий Договор в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 6.2.1. Договора. Кроме того, изменения в Договор могут быть внесены по взаимному согласию Сторон в порядке, предусмотренном действующим законодательством Украины.

10.4. Если какое-либо положение или отдельные условия данного Договора будут признаны недействительными, незаконными или неприменимыми, то действительность, законность и применение других положений и условий Договора остаются в силе за исключением недействительных положений.

10.5. Если Заказчиком выступает юридическое лицо или физическое лицо — предприниматель, который заказывает товар или оформляет услугу и привлекает своих сотрудников или других физических лиц к онлайн курсу или практике, то такой Заказчик обязуется полностью ознакомить всех привлеченных им физических лиц с содержанием данного Договора, оставаясь ответственным за соблюдение ими условий Договора. Список привлекаемых лиц и порядок предоставления доступа и проведения онлайн практики согласовываются Сторонами индивидуально.

10.6. Если Заказчик не принимает, не соглашается с условиями Оферты в полном объеме, то Заказчик не имеет права использовать Сайт в каких-либо целях. Использование Сайта с нарушением или невыполнением любого из условий Оферты запрещено.

10.7. Совершая Акцепт данной Оферты, Заказчик соглашается со всеми условиями Договора, изложенными в тексте Оферты.  Данный Договор имеет юридическую силу с момента его заключения и является равносильным договору, подписанному Сторонами.

АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Физическое лицо — предприниматель
Миловидова Наталья Викторовна
03142, город Киев, улица Семашко, дом 21, квартира 128

ЕДРПОУ 3019813244
в АО КБ «ПРИВАТБАНК»
(ЕДРПОУ банка 14360570, код банка 305299)
№ UA903052990000026006006215692
плательщик единого налога, не плательщик НДС

Telegram-чат «Менеджер Люся»:
https://t.me/Lucy_admin_magic

Email: [email protected]

for the online purchase of Eeyatus goods and services

PUBLIC CONTRACT (OFFER)

This contract is an official and public offer from the Contractor to enter into an Agreement for the provision of Services and the purchase of Goods available on the website https://eeyatus.com/.

The contract is public, meaning that, in accordance with Article 633 of the Civil Code of Ukraine, its terms and conditions are the same for all Customers regardless of their status (individual person, legal entity, individual entrepreneur) and who have the technical ability to receive Services and Goods, without giving preference to one Customer over another. By entering into the Contract, the Customer completely accepts the terms and procedures for placing an order, payment for services or goods, provision of services, refusal of service, refund, liability limits for the breach of the terms of the agreement, as well as all other terms of the Contract. The Contract is deemed concluded from the moment the Customer makes the payment for the services/goods offered by the Contactor through the «Pay» form on the page of the corresponding service/good or through registration/creation of an account on the Contractor’s website. 

 1. Definitions.

1.1. Public Offer (hereinafter referred to as the «Offer») — a public proposal by the Contactor addressed to an indefinite number of persons to enter into the contract for the provision of services for access to educational courses, seminars, consultations, and/or purchase Goods remotely via the Internet (hereinafter referred to as the «Contract») on the terms and conditions indicated in the Offer.

1.2. Acceptance — the complete and unconditional consent of the Customer to enter into the Contract on the terms defined in the Offer, without any exceptions, limitations, or reservations, in compliance with part 2 of Article 642 of the Civil Code of Ukraine.

1.3. Parties (each individually referred to as a Party) — the Customer and the Contractor of the Contract.

1.4. Service — the subject matter of the Contract, an educational and informational service for personal development, the description of which is contained on the Contractor’s website and which is selected and paid for by the Customer remotely.

1.5. Goods — digital (in various formats of text, images, non-fungible tokens, audio, video files, etc.) or tangible objects that are the subject matter of the agreement between the Parties of the Contract, offered by the Contractor on the website for purchase, specifying its name, characteristics, availability, price, and other terms and conditions of its purchase.

1.6. Online practice — an educational course, lesson, seminar, or other educational and informational event conducted remotely through the Internet in real-time using the software of collaboration and communication services (Zoom, Google Meet, Skype, etc.), including the recording of such event and saving it for subsequent viewing by the Customers, and it may include elements of a webinar, presentation, training, distance lectures, seminar, video conference. The description and format of the online practice are provided on the web page of the relevant online practice.

1.7. Recording of Online Practice – a created and stored video/audio file of a conducted, completed educational course, lesson, seminar, or other educational and informational event, which is the subject of the Offer and is offered for purchase by Customers by gaining access to such a recording through downloading relevant practice files or online viewing of the record on the Website/in the Personal Account or through a related link on the Internet.

1.8. Consultation — is an individual event of educational and informational nature, which is conducted remotely via the Internet in real-time using software in the process of which the Customer receives answers from the Master to specific personal questions or explanations regarding theoretical principles or aspects of their practical application. The format of personal communication between the Customer and the Contractor shall be discussed separately by the Parties.

1.9. Website — a set of software, interfaces and information posted on the Internet at https://eeyatus.com/ created to provide Customers with access to the online services/goods offered by the Contractor.

1.10. Customer — an individual who orders, pays for, and receives services/goods offered on the Contractor’s website, or a legal entity or individual entrepreneur. The Contractor’s website on the Internet is technically accessible for viewing and ordering by individuals of any age, but the Customer must not be a person who has not reached the age of adulthood (18 years) without the appropriate consent of their parents or legal guardians. In the event that the Customer is a minor, the parents (mother or father) or legal guardians are responsible for determining whether the Service or Goods is suitable for their children or minors under their care. The payment for services by a person who has not reached the age of adulthood signifies that the consent of the parents or legal guardians to receive the service/goods from the Contractor has been obtained. If the Contractor becomes aware or is approached by legal representatives stating that a minor has purchased the Service/Goods without the consent of their parents or legal guardian, or has provided false/misleading information about themselves, the Contractor will terminate the contract with such Customer. In such cases, payment for the actually received Goods or Service will not be refunded.

1.11. Contractor — An individual entrepreneur Milovidova Natalia Viktorivna, acting based on the fact of state registration as an entrepreneur in accordance with the legislation of Ukraine, confirmed by an entry in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Associations, whose location is registered at 21 Semashko Street, apartment 128, Kyiv, 03142.

1.12. Master — an individual with practical experience and skills in the relevant educational field, who conducts online classes, course, seminar, or other event offered by the Contractor.

1.13. Content — all information and materials in any format or form that are available on the Website for review, viewing and/or downloading that are used for educational purposes, information provision, as well as during online practice and consultations, including, but not limited to: data, texts, articles, descriptions, music, sound, photographs, graphics, audio, video, images, electronic files, software, design, icons, formulas, layouts, sketches, infographics, case studies, presentations, tasks, comments, reports, practice results, course materials, tests, assessments, reviews, etc.

1.14. Personal Account — a set of software functions and interface of the Website or a third party engaged by the Contractor to fulfill the Contract, which allows the Customer, who has properly logged into their Account, to receive information about their orders, purchases, make changes to their account and personal data, control and obtain access to the Services, Content, or purchased Goods from the Contractor.

1.15. Account — unique account details and personal data of the Customer that identifies them on the Website, stored on the server resources of the Contractor or a third party engaged by the Contractor, and enables the Customer to use the functionality of the Website and receive services/goods according to the terms of the Offer.

1.16. Participants of the online practice — individuals who take part in a joint event of a practical and informational nature, conducted remotely through the Internet using specialized software in real-time mode, including individuals who have gained access to online practice recordings. 

 1. Subject of the Contract.

2.1. Pursuant to the terms and conditions set forth in the Contract, the Contractor undertakes to provide educational and informational Services or transfer ownership of Goods presented on the website https://eeyatus.com/ (hereinafter referred to as Services/Goods), and the Customer undertakes to accept and pay for the Contractor’s Services/Goods in accordance with the terms of the Contract.

2.2. The subject of the Contract is the provision by the Contractor of access to online practice to the Customer and/or its recording in the format of educational courses, consultations, seminars, the description of which is presented on the Website, performed by the Master of the respective online practice conducted for Participants of online practice remotely via the Internet in real-time using collaboration and communication services.

2.2.1. The subject of the Contract also includes the purchase and sale of Goods, the name, characteristics, description, price, and terms of purchase of which are specified on the Website.

2.3. All the terms of the Contract set forth in this Offer are binding for the Parties. Prior to creating an account in the Personal Account, placing an order, and making payment for the service/goods, the Customer is obligated to familiarize themselves with the terms of the Contact, the description of the online practice, the goods, and other information published on the Customer’s Website. If the Customer disagrees with the terms of the Contract, he cannot be its Party and must refrain from paying for the service/goods or registering/creating an account on the Customer’s Website. 

 1. Online Practice. Service Provision. 

3.1. Prior to the registration and payment of the Service, the Customer undertakes to familiarize themselves with the description and procedure of its provision and may also contact the Contractor through the contact details provided on the Website (phone, Telegram, Viber, email) for any clarifications, explanations, additional information regarding the online practice, the procedure, and technical means (software, platforms, services) of its implementation, in order to make a decision regarding the acceptance of this Offer.

3.2. The Customer solely selects the online practice he wish to participate in on the specified day and time indicated on the Website as a participant of the online practice, and places an order to receive the Service through the respective form on the Website or in the Personal Account.

3.3. When placing an order for the Service, the Customer agrees to pay the cost of the Service at the price indicated on the Website during the payment process.

3.4. When placing an order for the Service, the Customer undertakes to provide the mandatory information specified in the order form necessary for the Contractor to fulfill the order.

3.5. After the Customer completes the registration order form and pays for the Service, the Customer becomes a registered Participant of the online practice. A confirmation of registration is sent to the Customer’s provided email address or their Personal Account, containing information about access to the online practice. The Customer may be added to the related online practice group in messaging apps (Telegram, Viber) for further communication, Content delivery, and access to the online practice.

3.6. The Contractor has the right not to commence the provision of the Services and not to grant the Customer access to the online practice in the absence of funds (advance payment) from the Customer.

3.7. The Contractor provides the Customer with access to the online practice 24 hours prior to the scheduled time of the online practice, but in any case, no later than the date and time indicated on the Website. The access is granted by sending a link (invitation) to a video conference on the Zoom video conferencing platform (https://zoom.us/)

to the Customer’s email, in their Personal Account, and to the respective group in the messenger with the Participants of the online practice, unless another procedure for access to online practice and other services (platforms) of collaboration and communication are not specified in the Personal Account or in the Contractor’s message.

3.8. The minimum number of Participants required to conduct the online practice is 3 persons. In the absence of the specified minimum number of Participants for online practice, the Contractor undertakes to consult with the Customer regarding the following options: a) Refund the payment for the Service to the Customer; b) Reschedule the Customer for another date and time for the same online practice; c) Enroll the Customer in another online practice chosen by the Customer.

3.9. In order to provide quality Services, the Contractor may establish a maximum number of participants for conducting the online practice, as indicated on the Website in the description of the relevant online practice.

3.10. The Customer is responsible for the accuracy of the mandatory information provided during the Order placement in accordance with clause 3.4 hereof.

3.11. The Contractor has the right to cancel the online practice offered for real-time participation with the participants of the online practice and not provide the Services if it is deemed necessary or appropriate. The Contractor may also modify or terminate the availability of the online practice at any time at its own discretion. If the online practice is canceled by the Contractor, the cost of the Service paid by the Customer will be fully refunded to the Customer.

3.12. By entering into the Contract, thereby accepting the terms of this Offer (purchasing the Service), the Customer confirms the following:

 1. a) The Customer is fully acquainted with and agrees to the terms of the Offer;
 2. b) The Customer gives consent for the collection, processing, and transfer of personal data. The consent for the processing of personal data is valid for the entire duration of the Contract and for an unlimited period after its termination. By entering into the agreement, the Customer confirms that they have been informed (without additional notification) about the rights provided by the Law of Ukraine «On the Protection of Personal Data,» the purposes of data collection, and that their personal data is transmitted to the Contractor for the purpose of fulfilling the terms of the Contract, facilitating mutual money transactions, and obtaining Content. The Customer also agrees that the Contractor has the right to provide access to and transfer their personal data to third parties without any additional notifications to the Customer for the purpose of providing the Services.
 3. c) The Customer grants permission and consent for the photo, video, and audio recording (filming) of their participation in the online practice, as well as for the use of photos and videos featuring the Customer’s image. The Customer also grants permission for the creation and use of photo and video materials that will be produced during the online practice in any lawful manner, without restrictions on the duration and territory of use.

3.13. All new orders for the Service from the Customer are considered as separate orders and are processed individually.

3.14. The Customer has the opportunity to access the recording of the online practice for individual viewing at their convenience in the form of a completed video broadcast of the educational and informational event. The format, description, duration, availability, cost, and other conditions of access to the created recording file are specified by the Contractor on the Website. 

 1. Cost of the Service. Payment Refund. 

4.1. The cost of the Service is determined solely by the Contractor and is indicated on the Website in the description of the respective online practice. The price of the Service is determined according to the chosen online practice by the Customer and its duration. Prices for the Services are indicated on the Website in Ukrainian Hryvnia (UAH) and do not include VAT. The Contractor is not a VAT payer. In case the Service is available for payment in foreign currency, the Contractor specifies the cost of the respective Service in the foreign currency (currencies). Non-residents of Ukraine and account holders in foreign currency have the option to make payment for the Services in foreign currency.

4.2. The cost of the Service may be changed by the Contractor unilaterally depending on market conditions and factors affecting the cost of the Service. However, the cost of the Service, which has been fully paid by the Customer, cannot be changed by the Contractor unilaterally.

4.3. Money transactions between the Parties for the Services will be made through a payment service and system available on the Website for payment. The Customer’s payment information will be processed and protected in a secure manner and solely for the purpose of purchasing the Service. The Contractor reserves the right to enter into an agreement with any payment platform available on the market that processes the Customer’s data solely for the purpose of purchasing the Service. The responsibility for payment processing is entrusted to the respective payment system.

4.4. The obligation of the Customer to pay for the Services is considered fulfilled upon receipt of funds into the Contractor’s account. From the moment of payment for the Contractor’s Services, this Contract is deemed to be concluded by the Parties. The transaction document generated by the payment system through which the payment for the Contractor’s Services is made, confirming the receipt of funds by the Contractor from the Customer (electronic transaction document, statement, receipt, payment order, etc.), shall be considered as the Acceptance Certificate for the provided Services signed by the Parties of the Contract and is not separately issued.

4.5 The cost of the Contractor’s services does not include fees charged by third parties for payment processing (payment agents, services, banks, etc.). The fees for third-party services shall be paid by the Customer separately.

4.6. Within 24 hours from the moment of payment for the Services and prior to the start of the online practice, the Customer has the right to request a refund from the Contractor by submitting a written request via email, without specifying any grounds or reasons for declining the Service. In such a case, the Contractor undertakes to refund the full payment received from the Customer. Any fees associated with the refund shall be borne by the Customer or deducted from the refund amount.

4.7. After 24 hours from the moment of payment for the Services and prior to the start of the online practice, the Customer has the right to submit a written request to the Contractor via email regarding the refund, specifying the grounds and reasons for declining the service. In such a case, the Contractor has the right to refund the received payment from the Customer, deducting 6% of the service cost. Additionally, any fees associated with the refund shall be borne by the Customer or deducted from the refund amount.

4.8. The Contractor is not obligated and does not guarantee a refund once the respective online practice has begun and access to it has been provided to the Customer. However, the Contractor reserves the right to issue refunds in exceptional cases, deducting the cost of the online practice sessions that have already taken place prior to receiving the Customer’s request for a refund. All requests for such refunds will be considered individually at the Contractor’s discretion.

4.9. Refunds, reimbursements and compensations for the Customer’s purchase of access to the recording of the online practice are not provided by the Contractor.

4.10. The Contractor has the right to specify alternative procedures and conditions for refunding payments for the Services on the respective web page of the online practice, which shall prevail over the conditions stated in this Contract. 

 1. Terms of Goods purchase.

General provisions:

5.1. The price of the Goods is indicated on the respective webpage of the Website or in the Personal Account at the time of placing an order through the relevant form, and does not include the delivery cost and VAT amount. The Contractor is not a VAT payer.

5.2. The Contractor has the right to unilaterally change the price of the Goods on the Website without prior notice. However, the Contractor does not have the right to change the price of the ordered Goods after the Goods have been ordered for delivery or paid for by the Customer.

5.3. The price of the Goods is paid in the national currency of Ukraine – hryvnia (UAH). In the event that the Goods are available for payment in a foreign currency, the Contractor indicates the price of the respective Goods in the foreign currency (currencies). Non-residents of Ukraine and owners of accounts in foreign currency have the opportunity to make payment for the Goods in a foreign currency.

5.4. The Customer can make payment for the ordered Goods using a bank payment card on the Website at the time of placing the order for the Goods.

5.5. The Customer understands and agrees that the Contractor independently determines the terms of cooperation and engages appropriate third parties (payment providers) to receive and process payments for the Goods presented on the Website during the Customer’s payment for the Goods. Money transactions between the Parties will be made through a payment service and system available on the Website for payment. The payment system is responsible for processing the payment. If a commission is required for the payment transaction, such commission is paid by the Customer directly to the payment service (provider).

5.6. The price of the Goods is dynamic and may change from time to time at the discretion of the Contractor. The Contractor does not reimburse the Customer for the difference in price if the price of such Goods decreases over time. The Customer understands and agrees that free Content or Goods may become paid, and conversely, paid Goods may become free after a certain period.

5.7. The Goods must be fully paid by the Customer prior to their receipt, unless other payment terms (installments) are specified on the corresponding web page describing the Goods.

Purchase of digital Goods:

5.8. The digital Goods available for purchase by the Customer are presented on the Website or in the Personal Account, and the payment is made for accessing and downloading the selected digital Goods files in the specified formats.

5.9. Access to download the digital Goods is provided to the Customer immediately after the payment for such Goods. The Goods are stored in the Customer’s Personal Account in the relevant section or on the Goods’ web page. From the moment the Goods become available for download or appear in the Personal Account, it is considered that the Contractor has fully fulfilled its obligations regarding the delivery of the Goods.

5.10. The number of downloads of the purchased Goods by the Customer may be limited. Information about the download limitations may be provided additionally. In the event of exceeding the permissible number of downloads, access to the purchased Goods file will be terminated. If the exceeding of the permissible number of downloads occurred due to technical reasons (such as unstable connection or software issues on the Customer’s side), the Contractor reserves the right to provide the Customer with an opportunity for one additional download.

5.11. The files of Goods are provided for downloading to the Customer in the same format as they were created or obtained from the rightful owners. The Contractor undertakes to provide access to the Goods in one or several possible file format options, at his discretion, according to the description and characteristics provided by him. The Contractor is not responsible for the Customer’s inability to download the Goods file in a specific format.

5.12. In certain cases, at the request of the Rights Holder, the Contractor reserves the right to delete certain Goods from the Customer’s Personal Account or replace the Goods with others.

5.13. The Contractor does not provide refunds for the purchase of digital Goods. Any reimbursements or compensations are not provided by the Contractor.

5.14. Refunds of the paid amount are only possible if the Contractor has provided a non-functional file (unable to open, read, or save) (as confirmed after verification by the Contractor), and if the Contractor is unable to provide a replacement for such file. These cases are considered and resolved on an individual basis by the Parties upon the Customer’s appropriate request. 

Purchase of physical Goods:

5.15. Delivery of the Goods is available throughout the territory of Ukraine, except for temporarily occupied territories and settlements where national delivery services are not functioning properly at the time of purchase. The Contractor also provides delivery of the Goods outside Ukraine. The conditions for international delivery of the Goods are specified on the Website or agreed by the Parties separately.

5.16. When placing an order to purchase the Goods, the Customer has the option to choose the method of delivery, which includes the following: courier delivery (handover by a courier to the address specified by the Customer), receiving the Goods at a selected delivery service branch, or self-pickup of the Goods from the address and during the working hours specified on the Website.

5.17. The Contractor undertakes to transfer the Goods for delivery to the Customer within five (5) calendar days from the date of processing and approval of the Order by the Parties or payment for such Goods by the Customer.

5.18. The cost of delivering the goods is determined by the tariffs of the companies directly involved in the delivery of the Goods. The Customer provides all necessary information regarding the delivery of the goods during the ordering process on the Website. The Customer shall pay the cost of delivery as a separate additional service provided by the Company — the delivery and transportation service. The cost of such service is individual and is determined based on the delivery address, country of delivery, value of the ordered goods, quantity, dimensions, packaging, and other parameters.

5.19. The Contractor is responsible for all risks associated with the delivery of the goods to the Customer until the actual transfer of the goods to the Customer and the transfer of ownership rights of the Goods.

5.20. Any goods purchased from the Contractor are subject to a warranty period of fourteen (14) calendar days from the moment of its receipt by the Customer.

5.21. The Customer has the right to designate a third party as the Recipient of the purchased goods. In this case, the Customer is obligated to provide the necessary information for identifying the Recipient and delivering the goods in the Order form. In that situation, the provisions of Article 636 of the Civil Code of Ukraine shall apply to the relationship between the Parties.

5.22. The transfer of the goods from the Contractor to the Customer is considered to be the transfer of the goods to the Recipient/Customer at the place of collection of the Goods (delivery service branch, delivery address in the case of courier delivery, address for self-pickup of the Goods in the event that a delivery service is not involved).

5.23. The moment of receiving the goods by the Customer is the signing of a document by the Recipient/Customer confirming the acceptance of the ordered Goods (transportation invoice, acceptance and transfer certificate, or any other document in accordance with the rules of the delivery service companies) or the actual receipt of the Goods by the Recipient/Customer and the performance of actions indicating acceptance of the goods. In order to receive the Goods, the Recipient/Customer is obligated to present an identity document (passport) upon receipt of the Goods.

5.24. Upon receipt of the goods, the Customer undertakes to inspect the goods for any damages, quantity, and quality, and in case of discrepancies, on the spot properly file the claims to the delivery service under the procedure and rules of the delivery service regarding the processing of such claims (statement, protocol, report, claim, etc.). The Contractor is not responsible for the actions of the delivery service companies that provide goods delivery to the Customers.

5.25. In the event that the Goods, paid for by the Customer, have been dispatched to the chosen delivery address or delivery service branch, but the Customer refuses to accept the Goods, such order shall be considered canceled at the Customer’s initiative, and the funds paid by the Customer for the Goods shall be refunded in accordance with clause 5.27 of the Contract, deducting the cost of the goods delivery services.

5.26. In case of the absence of the Customer/Recipient at the delivery address specified by the Customer, or refusal to accept the Goods without any reasonable grounds, the Goods shall be returned to the Contractor, and the Customer must pay the cost of the provided service for the Goods delivery.

5.27. In case of returning the Goods, the money shall be refunded to the Customer only after the Contractor has received the Goods back into his possession and received a written request from the Customer for a refund of the payment for the Goods indicating the bank details for the refund.

5.28. In case of refusal to accept the Goods of proper quality and quantity in accordance with the order, the expiration of the period for receiving the Goods from the delivery service, the return of payment for the Goods is performed with the deduction from the amount paid by the Customer for the Goods the incurred delivery service expenses for delivering the goods to the Customer who unreasonably declined to receive them.

5.29. The refund of monetary funds shall be made by returning the amount for the goods to the bank card/bank account from which the payment for the Goods was made by the Customer, unless otherwise agreed by the Parties separately.

5.30. The refund period is up to 20 (twenty) business days.

5.31. Additional rules and conditions for the purchase and refund of payment for the Goods are provided in the relative sections or web pages of the Website.

 1. Rights and obligations of the Parties. 

6.1. The Contractor is obliged to:

6.1.1. Ensure the relevance, accuracy, sufficiency of the description of the service/goods posted on the Website.

6.1.2. Inform the Customer about the rules and requirements for the organization and content of online practice, the conditions and procedure for the transfer of the Goods.

6.1.3. Organize and bear the necessary expenses associated with the provision of services related to the use of special software services (Zoom, Viber, Telegram, payment providers, and other third parties).

6.1.4. Engage, coordinate, and supervise the online practice Master.

6.1.5. Provide the Customer with access to the online practice after payment for the Service.

6.2. The Contractor has the right to:

6.2.1. Amend the terms of the Contract, as well as the description and price of the service/goods unilaterally by posting updated information on the Website. All changes come into effect upon their publication.

6.2.2. After the completion of the online practice, delete any Content, telegram and other groups, communication, and recordings.

6.2.3. At its own discretion, consider and make a decision regarding rescheduling the date, time, or offering a different practice to a Customer who has been granted access to the online practice but did not avail themselves of the opportunity to participate.

6.3. The Customer is obliged to:

6.3.1. Before registering for the online practice and until the moment of Acceptance, familiarize oneself with the content of the Offer, terms and conditions, description, technical requirements, procedure of conducting the online practice, and the cost of the service/goods.

6.3.2. Have a data transmission device (laptop, mobile phone, tablet, computer, etc.), ensure access (registration) to special software (Zoom, Viber, Telegram, etc.) according to the procedure of conducting the online practice, and have a stable internet connection.

6.3.3. On the day and time of the online practice, using their own data transmission devices, connect to the Zoom conference through the link provided by the Contactor, and thereafter follow the instructions of the Master, the practice administrator.

6.3.4. During the online practice, the Customers must adhere to generally accepted rules of conduct and ethical communication norms. They must not use offensive language, inappropriate expressions, or gestures. They should be polite and refrain from making derogatory comments about appearance, clothing, age, gender, education, experience, skills, etc. They must not insult the Master or other participants of the online practice based on nationality, race, gender, religion, profession, or any other affiliation, including linguistic or other characteristics.

6.3.5. Do not use Content that is prohibited by the legislation of Ukraine. Do not advertise, commercial messages and spam. Do not publish Content that violates the intellectual rights of third parties.

6.3.6. Do not transfer access to the online practice, as well as their rights and obligations under the Contract, to any other person without the prior consent of the Contractor.

6.3.7. Do not disclose information about third parties, practice participants, or individuals who have provided Content without the consent of the Contractor.

6.3.8. Fulfill other actions and obligations specified in the Contract.

6.3.9. In case of violation of the terms specified in clauses 6.3.4 and 6.3.5 of the Contract, the Customer shall be excluded from the online practice, and the cost of the Service shall not be refunded.

6.4. The Customer has the right to:

6.4.1. Request and receive information and clarification regarding the rules, procedures, and requirements for conducting the online practice, as well as about their rights and obligations during the provision of the service/goods.

6.4.2. After paying for the Service, get access to online practice.

 1. Content. Intellectual property. 

7.1. All Content posted on the Website and the Content used during online practice is protected by copyright and other intellectual property rights owned by or legitimately used by the Contractor and third parties who have provided, authorized, licensed, or otherwise granted their Content for posting on the Website and/or for the Participants of the online practice.

7.2. The Customer acknowledges and agrees that the Content is made available to the Customer solely for limited personal non-commercial use, for the purpose of acquiring new knowledge, skills, and experience by the Customer, and cannot be transferred to any other third party. After the completion of the online practice, no Content may be copied, reproduced, published, sold, downloaded, transmitted, or distributed in any manner or form, by any physical or legal entity, for any purpose, without the prior written consent of the Contractor, except for Content expressly provided or allowed for public disclosure and downloading on the Website or in the Personal Account. The Customer may not add, delete, edit, or otherwise modify the Content after the completion of the online practice. Unauthorized attempts to modify any Content or use any Content for purposes other than personal use are strictly prohibited and will be suppressed by the Contractor, including the blocking of the Customer Account.

7.3. The Customer is responsible for any infringement of the Contractor’s copyrights and other intellectual property rights, as well as for any violation of the terms of use of the Content specified in the Contract. In the event of a breach of the conditions of this clause, the intellectual property rights of the rights holders, licensees, and third parties, the Customer shall bear all costs and damages in full, arising from any claim, lawsuit, or action directed against the Contractor or third parties involved in the practice, because of such infringement.

7.4. During the period of the relationship between the Parties, during the online practice, communications with other Participants of the online practice the Customer has the right to provide his own Content. The Contractor shall not be held responsible for the accuracy, security, or legality of the Customer’s Content that they provide or publish during the online practice or during the period of the relationship between the Parties. The Customer shall be personally responsible for the provided Content and the consequences of providing or publishing the Content. By providing the Content during the period of the relationship between the Parties and during the online practice, the Customer grants the Contractor a worldwide, non-exclusive, fully paid license and right to own, host, store, use, transmit, display, execute, reproduce, publish, modify, and delete such Content.

 1. Liability. 

8.1. The Customer and the Contractor are responsible for the fulfillment of their obligations in accordance with the applicable laws of Ukraine and the provisions of the Contract.

8.2. The Contractor shall not be held liable for improper or untimely provision of services/goods and for its obligations under the Contract in the event that the Customer provides inaccurate or false information.

8.3. The Customer or the Contractor shall be exempt from liability for the complete or partial non-performance of their obligations if such non-performance is a result of force majeure circumstances, including war or military actions, technological disasters, floods, fires, and other natural disasters and circumstances beyond the control of the Customer and/or the Contractor that occurred after the conclusion of the Contract. The Party unable to fulfill its obligations due to force majeure circumstances shall, if possible, notify the other Party thereof.

8.4. The Contractor shall not be liable for any actions of the Customer, including actions, omissions, or negligence related to the transfer of personal information, data, passwords, accounts, links to online practice to third parties.

8.5. The Customer agrees that any damages, including moral damages, loss of profit, other direct and indirect damages, penalties, fines, or penalties for improper performance of the contract by the Contractor shall not exceed the value of the service/goods paid by the Customer.

8.6. The Contractor accepts no obligations, provides no warranties, and assumes no responsibility for unsuccessful, partial, or distorted connections of equipment and data transmission devices, their technical compliance and configuration, any computer, telephone, cable, network, electronic, Internet malfunctions, software failures, connection disruptions, actions or omissions of providers, collaboration and communication services, messengers, internet access, traffic slowdown, or unauthorized actions of third parties that in any way affect the quality, timeliness, availability of the service/goods and online practice. 

 1. Confidentiality and Protection of Personal Data 

9.1. By providing their personal data on the Website, creating an Account, making payment, and receiving the service/goods, the Customer voluntarily gives his consent to process, use (including transfer) of their personal data, along with the performance of other actions provided by the Law of Ukraine «On Protection of Personal Data»  without limiting the period of validity of such consent.

9.2. The Contractor undertakes not to disclose the information received from the Customer. It shall not be considered a violation of the Contractor to provide information to counterparties, partners, the Master, and third parties interacting with the Contractor for the purpose of fulfilling obligations to the Customer regarding the provision of services/goods, and also in cases where the disclosure of such information is required by the current legislation of Ukraine.

9.3. In the case of ordering and provision of individual Consultations by the Contractor, the Contractor undertakes to ensure strict confidentiality and not to disclose any personal information or content of the Customer. 

 1. Miscellaneous 

10.1. This contract is concluded on the territory of Ukraine and governs in compliance with the applicable legislation of Ukraine.

10.2. All disputes arising between the Customer and the Contractor shall be resolved through negotiations. In the event that the Parties fail to reach a compromise on the disputed matter through negotiations, the Customer and/or the Contractor have the right to seek resolution of the dispute through the judicial authorities in accordance with the applicable laws of Ukraine.

10.3. The Contractor has the right to make amendments to the Contract unilaterally as stipulated in clause 6.2.1 of the Contract. Furthermore, amendments to the Contract may also be made by mutual consent of the Parties in accordance with the applicable legislation of Ukraine.

10.4. If any provision or particular terms of the Contract are found to be invalid, illegal or unenforceable, the validity, legality and application of other terms and conditions of the Contract shall remain in force except for invalid terms and conditions.

10.5. If the Customer is a legal entity or an individual entrepreneur who orders goods or services and involves their employees or other individuals in an online course or practice, the Customer undertakes to fully familiarize all involved individuals with the content of the Contract, remaining responsible for their compliance with the terms of the Contract. The list of individuals involved and the procedure for providing access and conducting online practice shall be agreed upon by the Parties on an individual basis.

10.6. If the Customer does not accept or agree to the terms of the Offer in full, the Customer has no right to use the Website for any purpose. The use of the Website in violation of or failure to comply with any of the terms of this Offer is prohibited.

10.7. By accepting the Offer, the Customer agrees to all the terms of the Contract set forth in the text of the Offer. The Contract is legally binding from the moment of its acceptance and is equivalent to a contract signed by the Parties.

ADDRESS AND BANK DETAILS OF THE CONTRACTOR:

Individual Entrepreneur Natalia Viktorivna Milovidova

21 Semashka Street, Apartment 128
Kyiv, 03142, Ukraine

IBAN: UA903052990000026006006215692
single tax payer, non-VAT payer

Telegram «Admin Lucy»:
https://t.me/Lucy_admin_magic

Email: [email protected]